Antipsykotika mod mani

 

Antipsykotika er særlig vigtige i behandling af akut maniske faser, hvor patienter kan være for syge til, at lithium behandling kan gennemføres. 

 

I den forebyggende behandling af stemningssvingninger er der god dokumentation for anvendelse af quetiapin, men ikke tilsvarende god dokumentation for andre antipsykotika. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Quetiapin Biquetan, STADA Nordic
Olanzapin Farpenta®, SanoSwiss
Risperidon Moletuzar, Parallelimport
Olanzapin Olanzapin "Accord", Accord
Olanzapin Olanzapin "Actavis", TEVA
Olanzapin Olanzapin "Stada" smeltetabletter, STADA Nordic
Olanzapin Olanzapine "Glenmark Europe", Glenmark Nordic
Olanzapin Olanzapine "Glenmark", Glenmark Nordic
Olanzapin Olanzapine "Mylan", Viatris
Olanzapin Olanzapine "Teva", SanoSwiss
Quetiapin Quetiapin "Accord", Accord
Quetiapin Quetiapin "Aristo", Aristo Pharma Nordic
Quetiapin Quetiapin "KRKA", KRKA
Quetiapin Quetiapin "Medical Valley", Medical Valley
Quetiapin Quetiapin "Sandoz", Sandoz
Quetiapin Quetiapine "Teva", TEVA
Risperidon Rispemyl, Viatris
Risperidon Risperanne, Sandoz
Risperidon Risperdal®, Janssen
Risperidon Risperidon "Actavis", TEVA
Risperidon Risperidon "Krka", KRKA
Risperidon Risperidon "Paranova", Parallelimport
Risperidon Risperidon "Sandoz", Sandoz
Risperidon Risperidon "Stada", STADA Nordic
Risperidon Risperidon "Teva", TEVA
Quetiapin Seroquel®, Parallelimport
Quetiapin Seroquel® Prolong, AstraZeneca
Quetiapin Stadaquel, STADA Nordic
Asenapin Sycrest, Organon Denmark
Olanzapin Zalasta®, KRKA
Ziprasidon Zeldox®, Viatris
Ziprasidon Zipranova, Parallelimport
Ziprasidon Ziprasidon "2care4", Parallelimport
Ziprasidon Ziprasidon "Krka", KRKA
Ziprasidon Ziprasidon "Orifarm", Parallelimport
Ziprasidon Ziprasidon "Stada", STADA Nordic
Ziprasidon Ziprasidone "Sandoz", Sandoz
Olanzapin Zyprexa®, Eli Lilly