Quetiapin "Medical Valley"

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Quetiapin "Medical Valley".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Quetiapin "Medical Valley" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Quetiapin "Medical Valley".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Quetiapin "Medical Valley" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Quetiapin "Medical Valley" bruges mod

Quetiapin "Medical Valley" er et middel mod psykoser.  

 
 • Quetiapin "Medical Valley" anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.
 • Anvendes desuden til behandling og forebyggelse af mani og depression ved bipolar affektiv sindslidelse.
 • Quetiapin "Medical Valley" kan også anvendes sammen med et antidepressiva til behandling af depression, når det ikke har været tilstrækkeligt at behandle med et antidepressiva alene.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Quetiapin "Medical Valley"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
depottabletter  50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages forskudt af et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som depottabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.   


Skizofreni
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. Begyndelsesdosis. 300 mg 1. dag og 600 mg 2. dag.    

Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligivs 400-800 mg 1 gang daglig.   

Dosis må ikke overskride 1.200 mg i døgnet.   


Mani
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig og mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg.    

Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg i døgnet.   

Dosis må ikke overskride 1.200 mg i døgnet.   


Depression ved bipolar lidelse
Voksne under 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.   


Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse
Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression.   

   

Behandling af depression   

Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg i døgnet.   

   

Ældre   

 • Lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning af dosis anbefales: 50 mg i døgnet som begyndelsesdosis, der dagligt kan øges med 50 mg.
 • Behandling af depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Man bør bruge den lavest effektive dosis ned til 50 mg i døgnet. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg i døgnet.
 • Man har ingen erfaring med behandling af depression hos ældre over 65 år med bipolar lidelse.

   

Bemærk:   

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke tages sammen med mad og tages mindst 1 time før et måltid.
Stop af behandling

Stop af behandling

Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis ...

Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør kan ses bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed.    

   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Mundtørhed
Abstinenser*
Vægtøgning
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjertebanken, Hurtig puls
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Sløret syn***
Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Feber, Kraftesløshed
Leverpåvirkning
Forhøjet blodsukker Øget appetit
Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær Irritabilitet, Unormale drømme
Åndenød
Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Langsom puls
Nedsat stofskifte
Synkebesvær
Overfølsomhed
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval**)
Diabetes, For lidt natrium i blodet, Forværret diabetes
Kramper
Ufrivillige bevægelser Uro i benene
Forvirring
Manglende vandladning
Seksuelle forstyrrelser
Høfeber
Besvimelsesanfald
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Tarmslyng
Lav legemstemperatur, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Leverbetændelse Gulsot
Forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer
Søvngængeri
Langvarig smertefuld erektion Forstørrede bryster, Menstruationsforstyrrelser, Mælkeflåd
Blodprop i de dybe vener
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Nedbrydning af muskelvæv
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebetændelse, Sygdom i hjertemuskulaturen
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Hjerneblødning/blodprop i hjernen, Karbetændelse i huden

* Ved pludseligt ophør af behandlingen er der set ophørssymptomer som fx søvnløshed, opkastning og svimmelhed.  

** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

*** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Bivirkninger fra bevægeapparatet er set ved korttidsbehandling af depression. Hyppigheden ser ud til, at være øget ved samtidig behandling med lithium (middel mod bipolar lidelse).
 • Søvnighed er forekommet i løbet af de første 2 uger og forsvinder som regel, hvis man fortsætter behandlingen.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. besvimelsesanfald.

Det skal du vide, når du tager Quetiapin "Medical Valley"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed: Til ældre Ved tidlig...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved tidligere krampeanfald
  • Ved dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte- og kredsløbslidelser
  • Hvis man lider af eller tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller manglende vandladning
  • Ved øget risiko for vejrtrækningspauser under søvnen (søvnapnø) - fx ved samtidig brug af beroligende midler eller hvis man er overvægtig
  • Ved misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Hvis man tidligere har haft selvmordstanker.
 • Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt ved:
  • Behandling af ældre med demens
  • Behandling af depression hos ældre med Parkinsons sygdom.

• Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.    

 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen eller påvirkning af hjertet (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald, smerter i brystet), skal man kontakte lægen.
 • Hvis man får infektioner, skal man kontakte lægen, da det kan være tegn på mangel på hvide blodlegemer.
 • I meget sjældne tilfælde er der set alvorlige hudreaktioner - oftest inden for 4-6 uger efter start på behandlingen. Hvis man får hududslæt under behandlingen, skal man kontakte lægen.
 • Depression: I starten af behandlingen, kan der forekomme øget risiko for selvmordsforsøg og selvmordstanker. Hos unge under 25 år kan der generelt være en øget risiko for selvmordsforsøg. Der er også set øget forekomst af selvmordsforsøg ved samtidig behandling med andre midler mod depression.

Vægtøgning   

Ved behandling med Quetiapin "Medical Valley" kan der ses vægtøgning. Regelmæssig fysisk aktivitet og opmærksomhed på kosten anbefales. Under behandlingen bør man regelmæssigt måle BMI og taljeomfang.   

   

Malignt neuroleptikasyndrom    

Såkaldt malignt neuroleptikasyndrom kan ses i meget sjældne tilfælde (se bivirkninger). Risikoen for at udvikle tilstanden kan muligvis være større ved bl.a. dehydrering, fejlernæring, jernmangel, fysisk udmattelse, ophidselse, indtag af visse narkotiske stoffer samt hvis man lider af for højt stofskifte eller lidelser, der påvirker hjernen som fx forskellige former for delirium, demens-sygdomme, hjerne-betændelse eller kræft i hjernen.    

   

Nedsat leverfunktion   

Lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning af dosis anbefales:    

 • Tabletter. Begyndelsesdosis 25 mg i døgnet. Dosis øges med 25-50 mg dgl.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 50 mg i døgnet. Dosis øges med 50 mg dgl.
   

Anden medicin sammen med Quetiapin "Medical Valley"

Anden medicin sammen med Quetiapin "Medical Valley"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Midlet må ikke bruges, hvis man samtidig bruger visse typer lægemidler, heriblandt visse midler mod HIV (proteasehæmmere), visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt visse midler mod svamp.
 • Quetiapin "Medical Valley" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Quetiapin "Medical Valley".
 • Visse bivirkninger (fx mundtørhed, forstoppelse, manglende vandladning, svimmelhed) ved andre midler (fx midler mod overfølsomhed og midler mod Parkinsons sygdom) kan forstærkes.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Quetiapin "Medical Valley".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Quetiapin "Medical Valley" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Quetiapin "Medical Valley"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Quetiapin "Medical Valley".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Quetiapin "Medical Valley" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Quetiapin "Medical Valley" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depottabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.  


Skizofreni
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. Begyndelsesdosis. 300 mg 1. dag og 600 mg 2. dag.   

Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligivs 400-800 mg 1 gang daglig.  

Dosis må ikke overskride 1.200 mg i døgnet.  


Mani
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig og mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg.   

Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg i døgnet.  

Dosis må ikke overskride 1.200 mg i døgnet.  


Depression ved bipolar lidelse
Voksne under 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.  


Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse
Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression.  

  

Behandling af depression  

Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg i døgnet.  

  

Ældre  

 • Lavere begyndelsesdosis og langsommere øgning af dosis anbefales: 50 mg i døgnet som begyndelsesdosis, der dagligt kan øges med 50 mg.
 • Behandling af depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Man bør bruge den lavest effektive dosis ned til 50 mg i døgnet. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg i døgnet.
 • Man har ingen erfaring med behandling af depression hos ældre over 65 år med bipolar lidelse.

  

Bemærk:  

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke tages sammen med mad og tages mindst 1 time før et måltid.

Sådan virker Quetiapin "Medical Valley"

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 7 timer. Quetiapin bliver i kroppen omdannet til stoffet norquetiapin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet ( ) for norquetiapin er ca. 12 timer.

Hvad indeholder Quetiapin "Medical Valley"?

Quetiapin.  

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
depottabletter 50 mg
Andre
150 mg
Andre
200 mg
Andre
300 mg
Andre
400 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Depottabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 50 mg
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 13,6
depottabletter 150 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,7 x 15,2
depottabletter 200 mg
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 18,2
depottabletter 300 mg
 

Depottabletter  400 mg

Præg:
400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 20,7
depottabletter 400 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 88,90
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 60,05
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 177,05
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 163,60
Recept depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 171,65
Recept depottabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 215,70
 
Quetiapin "Medical Valley" markedsføres af: Medical Valley
 
 
 

Revisionsdato

16.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...