Benzodiazepiner ved alkoholmisbrug

 

Benzodiazepiner bruges til abstinensbehandling verden over. Hvis man bruger benzodiazepiner i abstinensbehandlingen, er de ufarlige, men ved længere tids ukontrolleret forbrug kan man blive afhængig af dem.
Det er en god ide at bruge benzodiazepiner, der er længere tid i kroppen før de udskilles, fx chlordiazepoxid. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Diazepam Apozepam®, TEVA
Diazepam Diazepam "Accord", Accord
Diazepam Diazepam "DAK", Orifarm Healthcare
Chlordiazepoxid Klopoxid "DAK", Takeda Pharma
Chlordiazepoxid Risolid®, TEVA
Diazepam Stesolid®, TEVA