Trecondi

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol og Trecondi påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol og Trecondi påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Trecondi bruges mod

 

Trecondi er et celledræbende middel (alkylerende middel).  

  

Trecondi anvendes til forbehandling før stamcelletransplantation.   

Anvendes kun på sygehus.  

Sådan tager du Trecondi

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som pulver til infusionsvæske, som efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.   

   

Voksne og børn over 1 måned   

 • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter sygdommens art, dels efter patientens overfladeareal.
 • Anvendes i kombination med andre celledræbende midler (fludarabin og evt. thiotepa).
 • Anvendes i 3- 6 dage før stamcelletransplantationen.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer
Mavesmerter, Mundbetændelse Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning
Betændelse i slimhinder Kraftesløshed
Leverskade
Nældefeber
Infektioner
Forhøjet galdefarvestof
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Synkebesvær
Feber, Kulderystelser
Overfølsomhed
Blodforgiftning
Leverpåvirkning Vægtændring
Nedsat appetit
Ledbetændelse, Smerter i bevægeapparatet
Svimmelhed Hovedpine
Søvnløshed
Akut nyreskade, Blod i urinen
Åndenød Næseblod
Alvorlige hudreaktioner, Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder, Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder Hudkløe, Rødme
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hikke
Tilstopning af leverens vener
Forhøjet blodsukker
Nervebetændelse fx på arme og ben
Forvirring
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Væskesamling i lungehinderne Hoste
Hududslæt, Øget svedtendens
Blodansamling, Lavt blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning
Blodprop i hjertet, Hjertestop, Hjertesvigt, Væskeansamling omkring hjertet
Tørre øjne
Betændelse i endetarmens slimhinde, Tyktarmsbetændelse Forstoppelse, Irritation omkring endetarmen, Smerter i tandkødet
For lidt ilt i blodet Kuldefornemmelse
Forstørret lever
Væskeophobning i ansigtet
Reaktioner på indstiksstedet
Forstyrrelse i saltbalancen Forhøjet kreatinin i blodet
For meget syre i blodet, Nedsat følsomhed over for glukose
Muskelsvaghed
Senere tilfælde af kræft
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans
Nyresvigt Blærebetændelse, Smertefuld vandladning
Smerter i penis
Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden Øget farve i huden
Besvimelsesanfald, Blodprop, Kredsløbschok pga. blodforgiftning

Der er set krampeanfald hos spædbørn (= 4 mdr.) med primære immundefekter efter treosulfanbaseret konditionering, og overvågning for tegn på neurologiske bivirkninger tilrådes. Clonazepamprofylakse kan overvejes hos børn under 1 år.  

Det skal du vide, når du tager Trecondi

Hvornår må du ikke tage Trecondi

Hvornår må du ikke tage Trecondi

Trecondi må ikke anvendes, hvis du    har en alvor...

Trecondi må ikke anvendes, hvis du    

 • har en alvorlig infektion, som er svær at behandle.
 • har en sjælden former for arvelig blodmangel (Fanconis anæmi).
 • både har dårligt fungerende hjerte og lunger.

Vaccination med levende vacciner, fx mod gul feber, skal undgås.   

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Bemærk: Ved håndtering af Treco...

Håndtering   

Bemærk: Ved håndtering af Trecondi skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Alkohol: Alkohol og Trecondi påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Trecondi

Alkohol og Trecondi påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Trecondi ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som pulver til infusionsvæske, som efter opløsning indsprøjtes i en blodåre.  

  

Voksne og børn over 1 måned  

 • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter sygdommens art, dels efter patientens overfladeareal.
 • Anvendes i kombination med andre celledræbende midler (fludarabin og evt. thiotepa).
 • Anvendes i 3- 6 dage før stamcelletransplantationen.

Sådan virker Trecondi

 • Virker bl.a. ved at inaktivere DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at celledelingen hæmmes, samt at den genetiske funktion og hermed styringen af cellens omsætning ødelægges.
 • Den kraftigste virkning indtræder som regel efter 7-14 dages behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 90 minutter.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til infusionsvæske, opl. 1 g
Trecondi
1 stk. 2.019,35
Recept pulver til infusionsvæske, opl. 5 g
Trecondi
1 stk. 6.958,85
 
Trecondi markedsføres af: Medac
 
 
 

Revisionsdato

26.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...