Talzenna® bruges til behandling af

Brystkræft

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Talzenna®

L01XK04
 

Talzenna® er et middel til immunterapi (enzymhæmmer). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Talzenna® anvendes til behandling af visse former for brystkræft

Må kun udleveres fra sygehus.  

Doseringsforslag

Findes som kapsler. 

 

Voksne. Sædvanligvis 1 mg 1 gang i døgnet.  

 

Bemærk: 

  • Kapslerne skal synkes hele.
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Ved opkastning efter indtagelse eller ved glemt dosis bør der ikke tages en ny dosis, men ventes til den næste planlagte dosis.
  • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hårtab.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mundbetændelse, Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser.

Særlige advarsler

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes ved meget dårligt funegrende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

Samtidig brug af fx dronedaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser, ciclosporin (immunundertrykkende middel) og visse svampemidler kan øge virkningen af Talzenna®. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 

Fertile kvinder og mænd
  • Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 7 måneder efter afslutning af behandlingen.
  • Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

  • Midlet hæmmer et enzym, som har betydning for kræftcellernes vækst.
  • Halveringstiden i blodet () er 32-148 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk: Ved håndtering af Talzenna® skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling. 

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 0,25 mg eller 1 mg talazoparib. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 0,25 mg, hårde kapsler 1 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 0,25 mg, hårde kapsler 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 0,25 mg 30 stk. 16.174,40
Recept hårde kapsler 1 mg 30 stk. 48.485,80

Foto og identifikation

Hårde kapsler  0,25 mg

Præg:
TLZ, 0.25,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 0,25 mg
 

Hårde kapsler  1 mg

Præg:
TLZ, 1,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Lysebrun
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 1 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

04.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...