Cresemba

J02AC05
 

Cresemba er et svampemiddel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Cresemba anvendes til behandling af: 

 • Svampeinfektioner med svampe fra gruppen Aspergillus
 • Svampeinfektioner med svampe fra gruppem Mucorales, når behandling med svampemidlet amphotericin B ikke er egnet.

 

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter og pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indsprøjtes i en blodåre. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. 200 mg hver 8. time i 48 timer. Det svarer til i alt 6 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1 gang i døgnet. Første dosis tages 12-24 timer efter den sidste begyndelsesdosis.

 

Bemærk 

 • Kapslerne:
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Skal synkes hele.
  • ikke åbnes, tygges, knuses eller opløses.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Mavesmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Leverpåvirkning.
For lidt kalium i blodet, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Søvnighed.
Påvirkning af nyrerne.
Brystsmerter.
Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt.
Årebetændelse.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Påvirkning af ekg, Hjertebanken, Hurtig puls.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Oppustethed, Smagsforstyrrelser.
Ophostning af blod, Svimmelhed, Kraftesløshed, Utilpashed.
Forstørret lever, Leverbetændelse.
Overfølsomhed.
Nedsat proteinmængde i blodet.
Lavt blodsukker, Fejlernæring.
Kramper, Rygsmerter.
Nervebetændelse fx på arme og ben, Påvirkning af hjernen, Ændring i hudens følesans.
Depression, Søvnløshed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Hurtig vejrtrækning, Næseblod.
Betændelse i huden, Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder.
Besvimelsesanfald, Kredsløbschok, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.

Alvorlige hudreaktion er set under behandling med andre lignende midler. 

Bør ikke anvendes

Cresemba bør ikke anvendes:  

 • Hvis der i din familie har været tilfælde af den arvelige hjertesygdom kort QT-syndrom.

Særlige advarsler

Cresemba skal anvendes med forsigtighed ved: 

 

 • Overfølsomhed over for såkaldte azoler, som er nogle andre svampemidler, der ligner Cresemba.
 • Langtidsbehandling i mere end 6 måneder.
 • Meget dårligt fungerende lever pga. manglende viden.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Du må ikke tage Cresemba sammen med følgende midler, fordi de kraftigt ændrer virkningen af Cresemba:
  • Ketoconazol tabletter (svampedræbende middel)
  • Naturlægemidler med perikon
  • Visse antibiotika (rifabutin, rifampicin)
  • Visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • Visse midler mod HIV (efavirenz, etravirin, ritonavir).
 • Du bør undgå samtidig brug af følgende midler, der kan nedsætte virkningen af Cresemba:
  • Aprepitant (middel mod kvalme)
  • Pioglitazon (middel mod diabetes 2)
  • Prednison (binyrebarkhormon).
 • Du bør ikke tage Cresemba sammen med proteasehæmmere (visse HIV-midler), da der er risiko for manglende virkning af HIV-midlet og/eller lægemiddelforgiftning.
 • Ved samtidig brug af en række lægemidler kan det være nødvendigt at ændre dosis af disse midler og udføre ekstra kontrol under behandlingen, fx:
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Doxorubicin (celledræbende middel)
  • Fentanyl (stærkt smertestillende middel)
  • Midazolam (sovemiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (ciclosporin, sirolimus, tacrolimus).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af visse lægemidler, der påvirker ekg, fx rufinamid (middel mod epilepsi).

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Virker ved at svække svampenes cellevægge. Svampene går så til grunde, eller deres vækst bremses.
 • Halveringstiden i blodet () er 110-115 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg isavuconazol (som isavuconazoniumsulfat). 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg isavuconazol (som isavuconazoniumsulfat). 

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg
Andre:
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 100 mg 14 stk. (blister) 8.373,00
Recept hårde kapsler 100 mg 14 stk. (blister) (Paranova) 8.344,75
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 1 stk. 6.069,55
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 1 stk. (2care4) 6.049,50

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
C, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,7 x 24,2
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...