Cresemba

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Cresemba påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Cresemba bruges mod

Cresemba er et svampemiddel.  

 

Cresemba anvendes til behandling af:  

 • Svampeinfektioner med svampe fra gruppen Aspergillus
 • Svampeinfektioner med svampe fra gruppem Mucorales, når behandling med svampemidlet amphotericin B ikke er egnet.

  

Anvendes kun på sygehus.  

Sådan tager du Cresemba

Mad og drikke

Mad og drikke

hårde kapsler  100 mg.
 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  100 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  100 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som tabletter og pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indsprøjtes i en blodåre.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. 200 mg hver 8. time i 48 timer. Det svarer til i alt 6 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1 gang i døgnet. Første dosis tages 12-24 timer efter den sidste begyndelsesdosis.

   

Bemærk   

 • Kapslerne:
 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • ikke tygges eller åbnes.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.

   

   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Træthed
Reaktioner på indstiksstedet
Leverpåvirkning
For lidt kalium i blodet Nedsat appetit
Hovedpine
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Søvnighed
Påvirkning af nyrerne
Brystsmerter
Nedsat vejrtrækning, Åndenød
Hudkløe, Hududslæt
Årebetændelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Langsom puls, Påvirkning af ekg Hjertebanken, Hurtig puls
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Oppustethed, Smagsforstyrrelser
Ophostning af blod Kraftesløshed, Utilpashed
Forstørret lever, Leverbetændelse
Overfølsomhed
Nedsat proteinmængde i blodet
Lavt blodsukker Fejlernæring
Kramper, Rygsmerter
Nervebetændelse fx på arme og ben, Påvirkning af hjernen, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Depression Søvnløshed
Muskelsammentrækninger i luftrørene Hurtig vejrtrækning, Næseblod
Betændelse i huden, Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder
Besvimelsesanfald, Kredsløbschok, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Alvorlige hudreaktion er set under behandling med andre lignende midler.  

Det skal du vide, når du tager Cresemba

Hvornår må du ikke tage Cresemba

Hvornår må du ikke tage Cresemba

Cresemba bør ikke anvendes:    

 • Hvis der i din familie har været tilfælde af den arvelige hjertesygdom kort QT-syndrom.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Cresemba skal anvendes med forsigtighed ved:   ...

Cresemba skal anvendes med forsigtighed ved:   

   

 • Overfølsomhed over for såkaldte azoler, som er nogle andre svampemidler, der ligner Cresemba.
 • Langtidsbehandling i mere end 6 måneder.
 • Meget dårligt fungerende lever pga. manglende viden.
Anden medicin sammen med Cresemba

Anden medicin sammen med Cresemba

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Du må ikke tage Cresemba sammen med følgende midler, fordi de kraftigt ændrer virkningen af Cresemba:
  • Ketoconazol tabletter (svampedræbende middel)
  • Naturlægemidler med perikon
  • Visse antibiotika (rifabutin, rifampicin)
  • Visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • Visse midler mod HIV (efavirenz, etravirin, ritonavir).
 • Du bør undgå samtidig brug af følgende midler, der kan nedsætte virkningen af Cresemba:
  • Aprepitant (middel mod kvalme)
  • Pioglitazon (middel mod diabetes 2)
  • Prednison (binyrebarkhormon).
 • Du bør ikke tage Cresemba sammen med proteasehæmmere (visse HIV-midler), da der er risiko for manglende virkning af HIV-midlet og/eller lægemiddelforgiftning.
 • Ved samtidig brug af en række lægemidler kan det være nødvendigt at ændre dosis af disse midler og udføre ekstra kontrol under behandlingen, fx:
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Doxorubicin (celledræbende middel)
  • Fentanyl (stærkt smertestillende middel)
  • Midazolam (sovemiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (ciclosporin, sirolimus, tacrolimus).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af visse lægemidler, der påvirker ekg, fx rufinamid (middel mod epilepsi).
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   Kapsler   Opbevares i den or...

Holdbarhed   

Kapsler   

 • Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

   

Pulver til koncentrat til infusionsvæske   

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Cresemba

Alkohol og Cresemba påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Cresemba ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter og pulver til koncentrat til infusionsvæske, der efter opløsning og fortynding indsprøjtes i en blodåre.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. 200 mg hver 8. time i 48 timer. Det svarer til i alt 6 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1 gang i døgnet. Første dosis tages 12-24 timer efter den sidste begyndelsesdosis.

  

Bemærk  

 • Kapslerne:
 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • ikke tygges eller åbnes.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.

  

  

Sådan virker Cresemba

 • Virker ved at svække svampenes cellevægge. Svampene går så til grunde, eller deres vækst bremses.
 • Halveringstiden i blodet () er 110-115 timer.

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
C, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,7 x 24,2
hårde kapsler 100 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 100 mg 14 stk. (blister) 6.287,60
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 1 stk. 3.783,55
Recept pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 1 stk. (2care4) 5.999,10
 
Cresemba markedsføres af: Unimedic Pharma
 
 
 

Revisionsdato

05.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...