Quinsair bruges til behandling af

Cystisk fibrose

Quinsair

J01MA12
 

Quinsair er et antibiotikum mod lungeinfektioner ved cystisk fibrose. Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Quinsair anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som inhalationsvæske. 

  

Voksne 

 • 240 mg 2 gange i døgnet i 28 dage.
 • Dosis bør tages med ca. 12 timers mellemrum.
 • Efter 28 dages behandling holdes en pause på 28 dage.

  

Bemærk 

 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 8 timer til tidspunktet for næste dosis. 
  • Hvis der er mindre end 8 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du tager flere typer inhalationsmedicin, bør rækkefølgen være:
  • bronkieudvidende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
  • mannitol
  • fysioterapi/motion
  • evt. dornase alfa
  • Quinsair
 • Inhalationsvæsken inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, se Håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes for ældre over 65 år og børn under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Smagsforstyrrelser.
Hoste, Nedsat evne til at tømme lungerne hurtigt, Ophostning af blod, Øget sekret i luftvejene, Åndenød.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Dårligt fungerende lunger, Hivende vejrtrækning, Talebesvær.
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Hududslæt.
Betændelse i og omkring skeden, Forhøjet kreatinin i blodet, Svampeinfektion i skeden.
Tinnitus.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning*, Svamp i munden.
Påvirkning af ekg, Tilstoppede luftveje.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Betændelse i ribbensleddene.
Angst, Depression, Forvirring, Nervøsitet, Rysten, Søvnighed.
Overfølsomhed**.
Påvirkning af nyrerne.
Høretab, Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Lavt blodtryk.
Muskelsvaghed.
Kramper, Psykoser, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ikke kendt. Smerter.
Dårligt fungerende lever, Mundbetændelse.
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Karbetændelse.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Koma pga. for lavt blodsukker.
Ledbetændelse, Nedbrydning af muskelvæv, Seneskader, Skade på senevæv.
Besvimelsesanfald, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Nervebetændelse fx på arme og ben***, Selvmordstanker eller -adfærd, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget tryk i hjernen.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys.
Allergisk lungebetændelse, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Synstab****.

* Leverpåvirkning er især set hos patienter med andre alvorlige sygdomme, fx blodforgiftning. 

** Overfølsomhed kan omfatte alvorlige, dødelige overfølsomhedsreaktioner, fx allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet eller anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand). 

*** Behandling med Quinsair skal ophøre, hvis der opstår nervebetændelse, fx på arme og ben. 

**** Synstab har været forbigående. 

 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Quinsair.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.

Bør ikke anvendes

Quinsair bør ikke anvendes, hvis du har: 

 • overfølsomhed over for andre fluorquinoloner.
 • haft sygdom i senerne (fx betændelse i en sene) i forbindelse med tidligere behandling med fluorquinoloner.
 • epilepsi.
 • haft den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis på et tidligere tidspunkt.

Særlige advarsler

 • Quinsair skal anvendes med forsigtighed, hvis du har:
 • Fordele og risici ved brug af Quinsair bliver omhyggeligt vurderet før opstart af behandlingen, hvis du tidligere har haft fx, udposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme), eller hvis nogen i din familie har haft udposninger på en pulsåre (aneurismer).
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter din læge/lægevagt i tilfælde af pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter egen læge, hvis du får flg. symptomer under behandling med Quinsair:
  • nedsat appetit, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), mørkfarvet urin, hudkløe og mavesmerter, da de kan være tegn på en leversygdom.
  • smerter, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed eller svaghed i arme og ben, da de kan være tegn på perifer neuropati (nervebetændelse i arme og ben).
  • nedsat syn eller anden påvirkning af øjnene, da du straks skal undersøges af en øjenlæge.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min). 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Under samtidig behandling med K-vitamin-antagonister kontrolleres blodets evne til at størkne, som hæmmes af Quinsair.
 • Samtidig brug af lægemidler, der påvirker ekg, øger risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Quinsair øger virkningen af tacrolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantationer). Derfor kan det være nødvendigt at ændre dosis af tacrolimus.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.

Graviditet

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Halveringstid i blodet () er 5-7 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, forbundet til en eBase-styreenhed eller en eFlow-rapid-styreenhed.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledninger for Zirela-udstyr og indlægssedlen for Quinsair.

Lægemiddelformer

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning. 1 ampul indeholder 240 mg levofloxacin. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 56 stk. + nebulisator 32.476,85
 
 
 

Revisionsdato

2019-07-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...