Quinsair

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Quinsair påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Quinsair bruges mod

Quinsair er et antibiotikum mod lungeinfektioner ved cystisk fibrose. Fluorquinolon.  

 

Quinsair anvendes til behandling af:  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Quinsair

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som inhalationsvæske.   

   

Voksne   

 • 240 mg 2 gange i døgnet i 28 dage.
 • Dosis bør tages med ca. 12 timers mellemrum.
 • Efter 28 dages behandling holdes en pause på 28 dage.

   

Bemærk   

 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 8 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 8 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du tager flere typer inhalationsmedicin, bør rækkefølgen være:
  • bronkieudvidende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
  • mannitol
  • fysioterapi/motion
  • evt. dornase alfa
  • Quinsair
 • Inhalationsvæsken inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, se Håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og børn under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Smagsforstyrrelser
Ophostning af blod Kraftesløshed, Træthed
Vægttab
Nedsat appetit
Åndenød Hoste, Nedsat evne til at tømme lungerne hurtigt, Øget sekret i luftvejene
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Tinnitus
Mavesmerter Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Feber
Forhøjet kreatinin i blodet
Forhøjet blodsukker, Lavt blodsukker
Ledsmerter Muskelsmerter
Svimmelhed Hovedpine
Søvnløshed
Betændelse i og omkring skeden Svampeinfektion i skeden
Dårligt fungerende lunger, Hivende vejrtrækning, Talebesvær
Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hurtig puls
Høretab
Synsforstyrrelser
Svamp i munden Luft fra tarmen
Leverbetændelse, Leverpåvirkning*
Overfølsomhed** Nældefeber
Seneskedehindebetændelse
Påvirkning af ekg Forhøjet galdefarvestof
Betændelse i ribbensleddene
Rysten
Angst, Depression, Forvirring, Nervøsitet, Søvnighed
Påvirkning af nyrerne
Tilstoppede luftveje Nedsat lugtesans
Hudkløe, Øget svedtendens
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Kramper, Muskelsvaghed
Ændring i hudens følesans
Psykoser, Uro og rastløshed Mareridt, Unormale drømme
Lavt blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser
Synstab****
Mundbetændelse
Smerter
Dårligt fungerende lever Gulsot
Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Seneskader, Skade på senevæv
Koma pga. for lavt blodsukker
Ledbetændelse, Nedbrydning af muskelvæv
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Nervebetændelse fx på arme og ben***, Ufrivillige rykkende bevægelser, Øget tryk i hjernen
Selvmordstanker eller -adfærd
Allergisk lungebetændelse
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys
Besvimelsesanfald, Karbetændelse

* Leverpåvirkning er især set hos patienter med andre alvorlige sygdomme, fx blodforgiftning.  

** Overfølsomhed kan omfatte alvorlige, dødelige overfølsomhedsreaktioner, fx allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet eller anafylaktisk chok (en akut alvorlig allergisk tilstand).  

*** Behandling med levofloxacin skal ophøre, hvis der opstår nervebetændelse, fx på arme og ben.  

**** Synstab har været forbigående.  

  

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med levofloxacin.
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.

Det skal du vide, når du tager Quinsair

Hvornår må du ikke tage Quinsair

Hvornår må du ikke tage Quinsair

Quinsair bør ikke anvendes, hvis du har:   overføl...

Quinsair bør ikke anvendes, hvis du har:   

 • overfølsomhed over for andre fluorquinoloner.
 • haft sygdom i senerne (fx betændelse i en sene) i forbindelse med tidligere behandling med fluorquinoloner.
 • epilepsi.
 • haft den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis på et tidligere tidspunkt.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Quinsair skal anvendes med forsigtighed, hvis du har: visse...
 • Quinsair skal anvendes med forsigtighed, hvis du har:
 • Fordele og risici ved brug af Quinsair bliver omhyggeligt vurderet før opstart af behandlingen, hvis du tidligere har haft fx, udposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme), eller hvis nogen i din familie har haft udposninger på en pulsåre (aneurismer).
 • Hvis du har en hjerteklap og samtidig har fx Marfans syndrom/Ehlers-Danlos syndrom, Turner-syndrom, Behcets sygdom, forhøjet blodtryk, leddegigt og betændelse i hjerteklappen, er der risiko for problemer med hjerteklapsygdom under behandlingen. Derfor skal du øjeblikkeligt kontakte en læge, hvis du oplever:
  • akut åndenød
  • nyopstået hjertebanken
  • væskeansamling i maven eller benene.
 • Risikoen for forværring af seneskedehindebetændelse og andre seneskader er forhøjet hos ældre, ved nedsat nyrefunktion, hos organtransplanterede og ved samtidig behandling med binyrebarkhormoner.
 • Du skal afbryde behandlingen ved smerte og betændelse i arme/ben, som er de første tegn på sene-bivirkninger, fx seneskedebetændelse. Derefter skal du straks kontakte en læge samt aflaste berørte arm/ben.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter din læge/lægevagt i tilfælde af pludselige smerter i mave, bryst eller ryg.
 • Det er vigtigt, at du straks kontakter egen læge, hvis du får flg. symptomer under behandling med Quinsair:
  • nedsat appetit, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), mørkfarvet urin, hudkløe og mavesmerter, da de kan være tegn på en leversygdom.
  • smerter, brændende fornemmelse, snurren, følelsesløshed eller svaghed i arme og ben, da de kan være tegn på perifer neuropati (nervebetændelse i arme og ben).
  • nedsat syn eller anden påvirkning af øjnene, da du straks skal undersøges af en øjenlæge.
 • Før opstart af behandling vil lægen specielt vurdere fordel og risiko, hvis du fx har udposning på en stor blodåre eller tidligere har haft rift i aortavæggen, hvis nogen i din familie tidligere har haft disse lidelser. eller hvis der er risiko for andre sygdomme, fx visse bindevævssygdomme, for højt blodtryk eller åreforkalkning.
 • Hvis du pludseligt får kraftige smerter i mave, bryst eller ryg, skal du straks tage på skadestuen.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-20 ml/min).   

Anden medicin sammen med Quinsair

Anden medicin sammen med Quinsair

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Under samtidig behandling med K-vitamin-antagonister kontrolleres blodets evne til at størkne, som hæmmes af Quinsair.
 • Samtidig brug af lægemidler, der påvirker ekg, øger risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Quinsair øger virkningen af tacrolimus (middel mod afstødning af organer efter transplantationer). Derfor kan det være nødvendigt at ændre dosis af tacrolimus.
 • Samtidig brug af binyrebarkhormoner bør undgås.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering    Inhaleres ufortyndet i løbet af 5 mi...

Håndtering    

 • Inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, forbundet til en eBase-styreenhed eller en eFlow-rapid-styreenhed.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledninger for Zirela-udstyr og indlægssedlen for Quinsair.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Quinsair

Alkohol og Quinsair påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Quinsair ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som inhalationsvæske.  

  

Voksne  

 • 240 mg 2 gange i døgnet i 28 dage.
 • Dosis bør tages med ca. 12 timers mellemrum.
 • Efter 28 dages behandling holdes en pause på 28 dage.

  

Bemærk  

 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 8 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 8 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du tager flere typer inhalationsmedicin, bør rækkefølgen være:
  • bronkieudvidende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
  • mannitol
  • fysioterapi/motion
  • evt. dornase alfa
  • Quinsair
 • Inhalationsvæsken inhaleres ufortyndet i løbet af 5 minutter vha. Zirela-nebulisatorhåndsæt og Zirela-aerosolhoved, se Håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes vedr. ældre over 65 år og børn under 18 år.

Sådan virker Quinsair

 • Virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Halveringstid i blodet () er 5-7 timer.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 8 stk. + nebulisator 5.400,05
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 56 stk. + nebulisator 32.056,85
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 56 stk. + nebul. (2care4) 32.000,75
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 56 stk. + nebul. (Orifarm) 31.992,00
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 56 stk. + nebul. (Medartuum) 32.000,75
Recept inhalationsvæske til nebulisator 240 mg 56 stk. + nebul. (Abacus) 32.016,80
 
Quinsair markedsføres af: Chiesi
 
 
 

Revisionsdato

04.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...