Mepolizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mepolizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Nucala®  GSK Pharma injektionsvæske, opl. i pen  100 mg
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg
injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg
pulver til injektionsvæske, opl.  100 mg