Flutiform

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Flutiform.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.
Restriktioner
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Flutiform.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.
Alkohol: Vær forsigtig.
Restriktioner
Doping: Restriktioner - formoterol.
Bloddonor: Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Flutiform, komb. bruges mod

Flutiform er et middel mod astma. Kombinationspræparat.  

 

Flutiform anvendes forebyggende mod astmaanfald.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Flutiform, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som inhalationsspray.   

   

Voksne   

 • 2 doser 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Højst 2 doser 250 mikrogram fluticasonpropionat/10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange i døgnet.

   

Børn over 12 år og unge   

 • 2 doser 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Højst 2 doser 125 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange i døgnet

   

Børn 5-12 år   

 • 2 doser 50 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Når sygdommen er under kontrol, vil man forsøge at reducere dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 5 år.
 • Ved problemer med inhalationsteknikken kan du med fordel anvende inhalationssprayen sammen med en åndingsbeholder, eventuelt med maske.

   

Klimapåvirkning   

Flutiform, inhalationsspray indeholder apafluran (HFC-227ea/HFA-227), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).   

Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

   

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.    

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere).    

  

Bivirkninger

Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ekstra hjerteslag Hjertebanken
Mundtørhed
Rysten, Svimmelhed Hovedpine
Søvnforstyrrelser  (herunder søvnløshed)
Forværret astma, Talebesvær Irritation i halsen
Hududslæt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertekrampe Hurtig puls
Svamp i munden Diarré, Fordøjelsesbesvær, Smagsforstyrrelser
Kraftesløshed
Forhøjet blodsukker
Muskelkramper
Uro og rastløshed Unormale drømme
Åndenød Bihulebetændelse, Hoste
Hudkløe
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn
Adfærdsforstyrrelse  (hovedsageligt hos børn), Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet
 • Muskelsammentrækninger i luftrørene ses i sjældne tilfælde ved inhalation. Hvis de forekommer, afbrydes behandlingen afbrydes straks.
 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.

Det skal du vide, når du tager Flutiform, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation sk...
 • For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation skal du skylle munden med vand, som herefter spyttes ud.
 • Forsigtighed ved:
  • lungetuberkulose
  • svulst i binyremarven (fæokromocytom)
  • dårligt fungerende binyrebark
  • hjerte-kar-sygdomme (fx forstyrrelse af hjerterytmen, hjertekrampe, sygdom i hjertemuskulaturen, forsnævring af hjerteklapperne, åreforkalkning, forhøjet blodtryk, udposning af pulsåre)
  • forhøjet stofskifte
  • infektion i luftvejene med svampe eller virus.
 • Desuden forsigtighed ved risiko for nedsat mængde kalium i blodet (ses fx ved alvorlig KOL med lavt indhold af ilt i blodet).
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret binyrebarkhormon bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge risikoen for visse bivirkninger.
 • Hvis midlet har virket på ens astma og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for et akut astmaanfald.

Alle midler, der som Flutiform virker beta2-stimulerende, kan give forhøjet blodsukker. Har du diabetes, anbefales ekstra kontrol af blodsukker.   

   

Nedsat leverfunktion   

Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.   

   

Anden medicin sammen med Flutiform, komb.

Anden medicin sammen med Flutiform, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Visse beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk) kan nedsætte virkningen af Flutiform.
 • En række midler (bl.a. nogle antibiotika, svampemidler og midler mod HIV) kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering Se Instruktioner for anvendelse.    ...

Håndtering

Se Instruktioner for anvendelse.    

   

Rengøring:   

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

   

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere):    

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Vortex®.

Holdbarhed

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Hvis inhalationssprayen udsættes for frost, skal sprayen opbevares mindst 30 minutter ved stuetemperatur inden klargøring.
 • Efter åbning af folieposen: Kan opbevares i højst 3 måneder.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Flutiform.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Du kan opleve at få hjertebanken.

Alkohol og Flutiform, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Flutiform.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Du kan opleve at få hjertebanken.    

Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Restriktioner

Doping

Behandling med Flutiform til inhalation er tilladt i ...

Behandling med Flutiform til inhalation er tilladt i doser op til 54 mikrogram formoterol pr. døgn.    

NB: En koncentration af formoterol over 40 nanogram pr. ml i urinen betragtes som ulovligt analytisk fund, medmindre det kan bevises, at det er en konsekvens af behandlingen.   

  

Dosering

Findes som inhalationsspray.  

  

Voksne  

 • 2 doser 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Højst 2 doser 250 mikrogram fluticasonpropionat/10 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange i døgnet.

  

Børn over 12 år og unge  

 • 2 doser 2 gange i døgnet i den styrke, der svarer til optimal behandling.
 • Højst 2 doser 125 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange i døgnet

  

Børn 5-12 år  

 • 2 doser 50 mikrogram fluticasonpropionat/5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat 2 gange i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Når sygdommen er under kontrol, vil man forsøge at reducere dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 5 år.
 • Ved problemer med inhalationsteknikken kan du med fordel anvende inhalationssprayen sammen med en åndingsbeholder, eventuelt med maske.

  

Klimapåvirkning  

Flutiform, inhalationsspray indeholder apafluran (HFC-227ea/HFA-227), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).  

Sådan virker Flutiform, komb.

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder dels et binyrebarkhormon (fluticasonpropionat), der hæmmer de vævsreaktioner, som ses ved astma, dels formoterol, der udvider luftrørene (bronkierne), som fører luften ned i lungerne. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Halveringstiden i blodet () for formoterol er ca. 8 timer.

Hvad indeholder Flutiform, komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationsspray, suspension 50+5 mikrogram
Formoterol (5 mikg)
Andre
125+5 mikrogram
Formoterol (5 mikg)
Andre
250+10 mikrogram
Formoterol (10 mikg)
Andre
250+10 mikrogram  (Orifarm)
Formoterol (10 mikg)
125+5 mikrogram
Formoterol (5 mikg)
125+5 mikrogram  (Orifarm)
Formoterol (5 mikg)
125+5 mikrogram  (Abacus)
Formoterol (5 mikg)
Andre
250+10 mikrogram  (Paranova Danmark)
Formoterol (10 mikg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Foto og identifikation

Inhalationsspray, suspension  50+5 mikrogram

Farve: Blå
Mål i mm: 44 x 75
Flutiform® 50 + 5 mikg/dosis
 
 
 
 
 
Flutiform® 50 + 5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  125+5 mikrogram

Farve: Pink
Mål i mm: 44 x 75
Flutiform® 125 + 5 mikg/dosis
 
 
 
 
 
Flutiform® 125 + 5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  250+10 mikrogram

Farve: Grå
Mål i mm: 44 x 75
Flutiform® 250 + 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 
Flutiform® 250 + 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationsspray, suspension 50+5 mikrogram 120 doser 337,65
Recept inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram 120 doser 518,00
Recept inhalationsspray, suspension 250+10 mikrogram 120 doser 681,10
Recept inhalationsspray, suspension 250+10 mikrogram  (Orifarm) 120 doser 712,00
Recept inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram 120 doser 478,80
Recept inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram  (Orifarm) 120 doser 463,00
Recept inhalationsspray, suspension 125+5 mikrogram  (Abacus) 120 doser 470,35
Recept inhalationsspray, suspension 250+10 mikrogram  (Paranova Danmark) 120 doser 688,15
 
Flutiform, komb. markedsføres af: Mundipharma
 
 
 

Revisionsdato

10.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...