Gilenya

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må ikke anvendes.
Graviditet: Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Gilenya påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Gilenya bruges mod

Gilenya er et middel mod multipel sklerose.  

 
 • Gilenya anvendes ved meget aktiv og tilbagevendende multipel sklerose, hvor beta-interferon ikke tidligere har haft den ønskede effekt.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Må kun udleveres fra sygehus.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Gilenya

Mad og drikke

Mad og drikke

hårde kapsler  0,25 mg og 0,5 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  0,25 mg og 0,5 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  0,25 mg og 0,5 mg.
 • Synkes hele.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som kapsler.   

   

Voksne. 0,5 mg 1 gang i døgnet.   

Børn over 10 år. Under 40 kg: 0,25 mg én gang dgl. og over 40 kg: 0,5 mg én gang dgl.   

   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré
Influenzalignende symptomer
Leverpåvirkning
Rygsmerter
Hovedpine
Bihulebetændelse, Hoste
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Langsom puls
Hævelse inde i øjet, Sløret syn, Øjensmerter
Betændelse i mave-tarmkanalen
Kraftesløshed
Infektioner med herpesvirus, Luftvejsinfektion, Svampeinfektion Svampeinfektion i huden
Vægttab
For meget fedt i blodet
Hudkræft
Migræne, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Depression
Åndenød
Eksem, Hårtab Hudkløe
Forhøjet blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Kvalme
Modermærkekræft
Humørsvingninger
Lungebetændelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hævede lymfeknuder*
Påvirkning af hjernens funktion  (PRES)
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af ekg
Ondartet knude i huden
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Leverskade
Overfølsomhed
Svampeinfektion - evt meningitis, Virusinfektion i hjernen
Væskeophobning i fx arme og ben

* Hovedsageligt non-Hodgkin-lymfom. Ved forekomst af lymfom skal behandling med fingolimid afbrydes.  

Efter markedsføringen er der set:  

 • enkeltstående dødsfald inden for 24 timer efter den første dosis. Patienterne var alle samtidig medicineret med andre lægemidler og/eller havde flere sygdomme. Sammenhængen mellem fingolimid og disse hændelser er usikker.
 • sjældne tilfælde af en tilstand, som kaldes posteriort reversibelt encefalopati-syndrom (PRES). Symptomerne kan være hovedpine, forvirring, kramper og/eller synsforstyrrelser.
 • andre neurologiske tilstande (såkaldt ADEM-lignende tilfælde) ved højere doser (op til 5 mg).
 • enkelte tilfælde af herpesinfektion (også med dødelig udgang), selv ved en dosis på 0,5 mg, samt det meget sjældne hæmofagocytotisk syndrom (HPS), ligeledes med dødelig udgang, hos fingolimod-behandlede patienter i forbindelse med en infektion.
 • andre tilfælde af infektioner med vira, svampe eller bakterier.
 • tilfælde af en sjælden form for MS (tumefaktive læsioner) forbundet med MR-attakker. I disse tilfælde vil lægen overveje at afbryde behandlingen.
 • sygdomsforværring i op til 24 uger efter at behandling med fingolimid er afsluttet. Din læge skal i dette tilfælde orienteres og om nødvendigt overvåge forløbet.

Det skal du vide, når du tager Gilenya

Hvornår må du ikke tage Gilenya

Hvornår må du ikke tage Gilenya

Bør ikke anvendes ved kendt nedsat immunforsvar, da risikoe...
 • Bør ikke anvendes ved kendt nedsat immunforsvar, da risikoen for infektioner er stor.
 • Bør heller ikke anvendes ved alvorlige, akutte samt kroniske aktive infektioner (fx leverbetændelse eller tuberkulose).
 • Gilenya bør ikke anvendes, hvis du har aktive kræftsygdomme.
 • Da Gilenya påvirker hjertets funktioner, må det ikke anvendes ved dårlig hjertefunktion, ved tidligere blodprop i hjertet eller i hjernen, eller hvis du samtidig får hjertemedicin af typen antiarytmika.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Hjertet   Du kan få forbigående langsom puls. Hvis...

Hjertet   

 • Du kan få forbigående langsom puls. Hvis du har forhøjet blodtryk trods behandling, hjerterytmeforstyrrelser eller lider af anden alvorlig hjertesygdom bør du henvises til en kardiolog, inden behandling med Gilenya påbegyndes. Gilenya bør heller ikke anvendes, hvis du har hjerte-kar-sygdomme eller tidligere haft en hjerneblødning/blodprop i hjernen, eller hvis du tager medicin for at sænke pulsen.
 • Blodprøver, leverblodprøver og blodtryk skal ofte kontrolleres under behandlingen.

   

Infektion og immunsystemet   

 • Der er risiko for infektion, fordi antallet af hvide blodlegemer falder. Har du ikke haft skoldkopper eller er vaccineret, skal du muligvis vaccineres før behandlingsstart. Enhver infektion, du allerede har, kan forværres og blive alvorlig eller livstruende. Derfor bør du ikke behandles med Gilenya, før infektionen er overstået.
 • Ved skift fra natalizumab (Tysabri®) til Gilenya skal der holdes en pause på 2-3 måneder efter ophør af natalizumab, før behandling med Gilenya kan begyndes.
 • Der er indberettet isolerede tilfælde af hjernehindebetændelse (kryptokok-meningitis) efter markedsføringen af Gilenya. Symptomerne på denne form for meningitis er typisk hovedpine forbundet med mentale ændringer som fx konfusion, hallucinationer og/eller personlighedsændringer. Søg straks læge hvis du oplever disse symptomer.
 • Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer kan vedvare i flere måneder, og lymfocyttal bør kontrolleres før start af ny behandling. Den øgede infektionsrisiko kan vare op til 2 måneder efter afsluttet behandling.
 • MR-scanning bør tilbydes, hvis du har øget risiko for alvorlige infektioner (i bl.a. hjernen).

   

Andre advarsler   

 • På grund af risiko for hævelser inde i øjet (makulært ødem) eller ved synsforstyrrelser bør du undersøges af en øjenlæge 3-4 måneder efter påbegyndt behandling. Har du tidligere haft årehindebetændelse (uveitis) i øjet eller har diabetes, har du øget risiko for disse øjenhævelser. Øjenkontrol bør foretages både før og under behandling med Gilenya.
 • Der har været rapporteret tilfælde af en type hudkræft kaldet basalcellekarcinom (BCC), hos patienter der får Gilenya. Tal med din læge hvis du bemærker nye hudknuder, pletvise eller åbne sår, som ikke heler inden for få uger. Sollys uden beskyttelse samt solarier og fototerapi skal undgås.
 • Ved behandlingsophør bør sikker kontraception anvendes i 2 måneder
 • Der kan være risiko for tilbagefald af sygdommen (særligt i de første 6 uger), hvis du afbryder behandlingen med Gilenya. Din læge vil derfor følge dig tæt i denne periode.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved alvorligt nedsat leverfunktion.   

   

Anden medicin sammen med Gilenya

Anden medicin sammen med Gilenya

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig brug af kræftmidler eller lægemidler, der påvirker immunforsvaret, frarådes. Binyrebarkhormoner kan dog anvendes kortvarigt.
 • Levende svækkede vacciner i op til 2 måneder efter behandling bør undgås.
 • Der er øget risiko for langsom puls ved samtidig brug af beta-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk), antiarytmika (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), calcium-blokkere (midler mod hjerte- og kredsløbslidelser) og digoxin (hjertemedicin), kolinesterasehæmmere (midler mod demens) eller pilocarpin (øjenmiddel mod grøn stær).
 • Visse typer af antibiotika (fx clarithromycin og visse makrolider) kan forstærke virkningen af Gilenya mens visse midler mod epilepsi (fx carbamazepin og phenytoin) samt rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte Gilenyas virkning. Kombinationen må ske med forsigtighed.
 • Samtidig brug af perikon frarådes.
Må ikke anvendes.

Graviditet og fertilitet

Må ikke anvendes.    Fertile kvinder og mænd K...
Må ikke anvendes.

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i 2 måneder efter behandlingsophør.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Gilenya

Alkohol og Gilenya påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Gilenya ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.  

  

Voksne. 0,5 mg 1 gang i døgnet.  

Børn over 10 år. Under 40 kg: 0,25 mg én gang dgl. og over 40 kg: 0,5 mg én gang dgl.  

  

Sådan virker Gilenya

 • Virker ved at undertrykke hvide blodlegemers passage ind i nervebanerne, og dermed reduceres beskadigelsen af nervevæv.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-9 døgn.

Gilenya kan erstattes med

Foto og identifikation

Hårde kapsler  0,25 mg

Præg:
FTY, 0.25 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,4 x 16
hårde kapsler 0,25 mg
 

Hårde kapsler  0,5 mg

Præg:
FTY, 0.5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 16
hårde kapsler 0,5 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 0,25 mg 28 stk. (blister) 13.923,95
Recept hårde kapsler 0,5 mg 7 stk. (blister) 3.537,15
Recept hårde kapsler 0,5 mg 28 stk. (blister) (Paranova) Udgået 20-02-2023
Recept hårde kapsler 0,5 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 14.890,60
Recept hårde kapsler 0,5 mg 28 stk. (blister) 14.098,05
 
Gilenya markedsføres af: Novartis
 
 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...