Flixotide®

Flixotide Diskus
Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Flixotide® påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Flixotide® bruges mod

Flixotide® er et middel mod astma og KOL. Binyrebarkhormon til inhalation.  

 

Flixotide® anvendes forebyggende mod astmaanfald.  

Kan endvidere anvendes mod KOL i kombination med langtidsvirkende beta2-stimulerende midler.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Flixotide®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som inhalationspulver i Diskos® og inhalationsspray.    

Astma

Voksne og børn på mindst 6 år
Dosis afhænger af, hvor alvorlig astmaen er.    

 • Hvis man ikke før har været i behandling med inhaleret binyrebarkhormon, starter man normalt med en lav dosis, fx:
  • 100-250 mikrogram i døgnet for voksne og børn på mindst 12 år
  • 100 mikrogram i døgnet for børn 6-11 år
 • eller en middel dosis, fx:
  • 250-500 mikrogram i døgnet for voksne og børn på mindst 12 år
  • 200 mikrogram i døgnet for børn 6-11 år.

Børn 1-5 år
Dosis afhænger af, hvor alvorlig astmaen er.    

 • Inhalationsspray, 50 mikrogram. Fra 1 pust 2 gange dgl.
 • Bemærk: Til små børn bør der anvendes en åndingsbeholder (spacer).

KOL

Voksne   

 • En høj dosis (> 500 mikrogram i døgnet) anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret beta2-stimulerende middel.

Bemærk

   

Klimapåvirkning   

Flixotide®, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).   

Instruktioner

Instruktioner

Se, hvordan du gør.

   

   

Til visse patienter kan inhalationsspray med fordel bruges sammen med en åndingsbeholder, også kaldet spacer.   

Se udvalget her Spacere (åndingsbeholdere).   

  

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svamp i munden
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hæshed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn
Hududslæt
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Svamp i spiserøret
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Væksthæmning
Grøn stær, Grå stær
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Fald i knoglemineraltætheden
Dårligt fungerende binyrebark, Forhøjet blodsukker
Adfærdsforstyrrelse
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Næseblod
 • Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Ved KOL er der set en øget risiko for lungebetændelse, når man starter behandlingen.
 • Specielt ved behandling i lang tid med høje doser, kan der være risiko for bivirkninger andre steder end luftvejene, bl.a. påvirkning af binyrebarkfunktionen, Cushings syndrom (fx måneformet ansigt, tynde arme og ben, kraftesløshed), fald i knogletætheden og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. Risikoen for disse bivirkninger er langt mindre ved inhalation, end ved binyrebarkhormonbehandling med tabletter eller indsprøjtning.
 • Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.

Det skal du vide, når du tager Flixotide®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation sk...
 • For at fjerne rester af midlet i munden efter inhalation skal du skylle munden med vand, som derefter spyttes ud. Ved brug af åndingsbeholder skal du også vaske området omkring næse og mund.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved infektion i luftvejene med svampe eller virus.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden praktisk betydning.
 • Du bør sørge for at få tilstrækkeligt kalk og D-vitamin under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret binyrebarkhormon bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Hvis midlet har virket på ens astma og man pludseligt stopper behandlingen, er der øget risiko for et akut astmaanfald.

Nedsat leverfunktion   

Ved dårligt fungerende lever er der større risiko for, at midlet påvirker resten af kroppen og ikke kun luftvejene.   

   

Anden medicin sammen med Flixotide®

Anden medicin sammen med Flixotide®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler (bl.a. nogle antibiotika, midler mod svamp og midler mod HIV) kan øge risikoen for bivirkninger fra andre steder i kroppen end luftvejene.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Se Instruktioner for anvendelse...

Håndtering   

Se Instruktioner for anvendelse.    

   

Rengøring   

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.
 • På inhalationssprayen må beholderen ikke tages ud af inhalatoren.

   

Inhalationsspray, suspension kan anvendes med følgende åndingsbeholdere (spacere):   

 • A2A sammenklappelig spacer
 • Able spacer
 • AeroChamber Plus Flow-Vu
 • Babyhaler®
 • OptiChamber
 • Pocket Chamber® Mini Spacer
 • Volumatic
 • Vortex®.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Flixotide®

Alkohol og Flixotide® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Flixotide® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som inhalationspulver i Diskos® og inhalationsspray.   

Astma

Voksne og børn på mindst 6 år
Dosis afhænger af, hvor alvorlig astmaen er.   

 • Hvis man ikke før har været i behandling med inhaleret binyrebarkhormon, starter man normalt med en lav dosis, fx:
  • 100-250 mikrogram i døgnet for voksne og børn på mindst 12 år
  • 100 mikrogram i døgnet for børn 6-11 år
 • eller en middel dosis, fx:
  • 250-500 mikrogram i døgnet for voksne og børn på mindst 12 år
  • 200 mikrogram i døgnet for børn 6-11 år.

Børn 1-5 år
Dosis afhænger af, hvor alvorlig astmaen er.   

 • Inhalationsspray, 50 mikrogram. Fra 1 pust 2 gange dgl.
 • Bemærk: Til små børn bør der anvendes en åndingsbeholder (spacer).

KOL

Voksne  

 • En høj dosis (> 500 mikrogram i døgnet) anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret beta2-stimulerende middel.

Bemærk

  

Klimapåvirkning  

Flixotide®, inhalationsspray indeholder norfluran (HFC-134a/HFA-134), som er en klimaskadelig drivhusgas. Brug af inhalationsspray anbefales kun, hvis man ikke er i stand til at bruge en inhalator med pulver - fx hvis man skal bruge en åndingsbeholder (spacer).  

Sådan virker Flixotide®

 • Virker lokalt i luftvejene.
 • Midlet indeholder et binyrebarkhormon, der hæmmer de vævsreaktioner, som ses ved astma. Herved lettes luftpassagen til og fra lungerne.
 • Virker udelukkende forebyggende og har ingen effekt på et igangværende anfald.
 • Virkningen indtræder først efter flere timer, og den fulde effekt ses først efter 4-7 dages behandling.

Hvad indeholder Flixotide®?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 50 mikrogram/dosis
Andre
100 mikrogram/dosis
Andre
250 mikrogram/dosis
Andre
250 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Andre
500 mikrogram/dosis
Andre
500 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Andre
500 mikrogram/dosis
Andre
500 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)
Andre
inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/dosis
Andre
125 mikrogram/dosis
Andre
125 mikrogram/dosis  (Orifarm)
Andre
125 mikrogram/dosis
250 mikrogram/dosis
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Flixotide® kan erstattes med

  

inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
 
inhalationspulver 250 mikrogram/dosis
 

Foto og identifikation

Inhalationspulver  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®.
 
Flixotide® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  100 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®
 
Flixotide® Diskos® 100 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 100 mkg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  250 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 250 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®
 
Flixotide® Diskos® 250 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 250 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  500 mikrogram/dosis

Mål i mm: 86 x 83
Flixotide® Diskos® 500 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto viser en åben Diskos®
 
Flixotide® Diskos® 500 mikg/dosis
 
 
 
 
Foto af mundstykket
 
Flixotide® Diskos® 500 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  50 mikrogram/dosis

Farve: Lys orange
Mål i mm: 45 x 74
Flixotide® inhalationsspray 50 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Flixotide® inhalationsspray 50 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis

Farve: Orange
Mål i mm: 45 x 74
Flixotide® inhalationsspray 125 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Flixotide® inhalationsspray 125 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis

Farve: Rødbrun
Mål i mm: 45 x 74
Flixotide® inhalationsspray 250 mikg/dosis
 
 
 
 
Inhalationsspray uden beskyttelseshætte
 
Flixotide® inhalationsspray 250 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 50 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos 61,25
Recept inhalationspulver 100 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos 133,40
Recept inhalationspulver 250 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos 157,55
Recept inhalationspulver 250 mikrogram/dosis  (Orifarm) 60 doser 190,00
Recept inhalationspulver 500 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos 202,90
Recept inhalationspulver 500 mikrogram/dosis  (Orifarm) 60 doser 197,00
Recept inhalationspulver 500 mikrogram/dosis 60 doser 202,90
Recept inhalationspulver 500 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 60 doser 202,90
Recept inhalationsspray, suspension 50 mikrogram/dosis 120 doser 82,10
Recept inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis 120 doser 224,30
Recept inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis  (Orifarm) 120 doser (2 x 60) 226,00
Recept inhalationsspray, suspension 125 mikrogram/dosis 120 doser (2 x 60) 216,20
Recept inhalationsspray, suspension 250 mikrogram/dosis 120 doser 284,60
 
Flixotide® markedsføres af: GSK Pharma
 
 
 

Revisionsdato

24.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...