GHRYVELIN

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og GHRYVELIN påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt i og uden for konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

GHRYVELIN bruges mod

GHRYVELIN er et teststof til påvisning af mangel på væksthormon.  

 

GHRYVELIN anvendes til at undersøge, om du har mangel på væksthormon.  

  

Anvendes kun på sygehus.  

Sådan tager du GHRYVELIN

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som granulat til oral suspension (væske til at drikke).    

   

Voksne   

Dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt tages én gang.    

   

Indholdet af ét brev opløses i 120 ml vand. Du skal drikke 1 ml pr. kg legemsvægt.   

Derefter får du taget blodprøver efter 45, 60 og 90 minutter.   

   

Bemærk   

 • Du skal have fastet i mindst 8 timer før testen.
 • Du må ikke have udført anstrengende fysisk aktivitet 24 timer inden testen, da det kan påvirke resultatet.
 • Under testen skal du være fastende indtil efter blodprøvetagningen.
 • Du må dog drikke 100 ml vand (uden kulsyre) inden for 1 time før testen og inden for 1 time efter testen.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år og ved ældre over 65 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme, Smagsforstyrrelser  (bitter, metallisk smag)
Træthed
Svimmelhed Hovedpine
Varmefølelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls Hjertebanken
Mavesmerter
Kuldefornemmelse
Tørst, Øget appetit
Rysten
Søvnighed
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Påvirkning af ekg

Det skal du vide, når du tager GHRYVELIN

Særlige hensyn

Særlige hensyn

GHRYVELIN skal anvendes med forsigtighed, hvis du har - ell...
 • GHRYVELIN skal anvendes med forsigtighed, hvis du har - eller har haft - blodprop i hjertet, hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser med forlænget QT-interval.
 • Hvis du lider af mangel på andre hormoner, fx binyrebarkhormon, skjoldbruskkirtelhormon eller har diabetes, skal du være velbehandlet med disse hormoner inden test.
 • Hvis du har Cushings Syndrom kan det påvirke testens resultat.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever pga. manglende erfaring.   

   

Anden medicin sammen med GHRYVELIN

Anden medicin sammen med GHRYVELIN

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

Disse lægemidler kan påvirke testens resultat og bør undgås:    

 • midler mod epilepsi (carbamazepin, eslicarbazepin, fosphenytoin, oxcarbazepin, phenobarbital, primidon)
 • midler mod kræft (dabrafenib, enzalutamid)
 • midler mod HIV (efavirenz, nevirapin)
 • lumacaftor (middel mod cystisk fibrose)
 • midler mod narkolepsi (modafinil, pitolisant)
 • insulin og pioglitazon (middel mod type 2 diabetes)
 • visse antibiotika (rifabutin, rifampicin)
 • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
 • atropin (middel med virkning på det automatiske (autonome) nervesystem)
 • propylthiouracil (middel mod forhøjet stofskifte)
 • midler mod smerter (NSAID, acetylsalicylsyre)
 • naturlægemidler, som indeholder perikon.

Midler, der midlertidigt kan øge koncentrationen af væksthormon, fx clonidin (mod forhøjet blodtryk) og levodopa (mod Parkinson) må ikke tages 1 måned før testen.    

   

Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, bør undgås   

Det gælder:   

 • visse midler mod psykose, fx haloperidol
 • visse antibiotika (clarithromycin, erythromycin, moxifloxacin)
 • visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, lidocain, sotalol).

Disse midler kan øge risikoen for hjerte-bivirkninger.   

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og GHRYVELIN

Alkohol og GHRYVELIN påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af GHRYVELIN er forbudt ved sport - både i konkurrence og ved træning.    

  

Dosering

Findes som granulat til oral suspension (væske til at drikke).   

  

Voksne  

Dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt tages én gang.   

  

Indholdet af ét brev opløses i 120 ml vand. Du skal drikke 1 ml pr. kg legemsvægt.  

Derefter får du taget blodprøver efter 45, 60 og 90 minutter.  

  

Bemærk  

 • Du skal have fastet i mindst 8 timer før testen.
 • Du må ikke have udført anstrengende fysisk aktivitet 24 timer inden testen, da det kan påvirke resultatet.
 • Under testen skal du være fastende indtil efter blodprøvetagningen.
 • Du må dog drikke 100 ml vand (uden kulsyre) inden for 1 time før testen og inden for 1 time efter testen.
 • Erfaring savnes ved børn og unge under 18 år og ved ældre over 65 år.

Sådan virker GHRYVELIN

 • GHRYVELIN stimulerer frigørelsen af væksthormon ved at påvirke faktorer i hjernen.
 • Efter 1 dosis af GHRYVELIN måles mængden af væksthormon i blodet. Hvis værdien er under 2,8 nanogram/ml, mangler du væksthormon.
 • Halveringstiden i blodet er ca. 4 timer.

Hvad indeholder GHRYVELIN?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept Granulat til oral suspension i brev 60 mg 1 stk. 3.455,25
 
GHRYVELIN markedsføres af: Consilient Health
 
 
 

Revisionsdato

07.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...