Glycin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Glycin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Aminoplasmal® Elektrolyt  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Dinatriumphosphat
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Natriumhydroxid
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Amiped®  B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Treonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Clinimix N17G35E  Baxter infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Glucose
Histidin
Isoleucin
Kaliumphosphat
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Natriumchlorid
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Finomel  Baxter infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Fiskeolie, rig på omega-3-syrer
Glucose
Histidin
Isoleucin
Kaliumchlorid
Leucin
Lysin
Magnesiumsulfat
Methionin
Natriumacetat
Natriumglycerolphosphat
Olivenolie, renset
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie, renset
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Zinksulfat
Kabiven  Fresenius Kabi infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumchlorid
Leucin
Lysin
Magnesiumsulfat
Methionin
Natriumacetat
Natriumhydrogenphosphat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Mixamin Glucos 200 mg/ml  Fresenius Kabi Alanin
Arginin
Eddikesyre
Glucose
Histidin
Isoleucin
Kaliumhydroxid
Leucin
Lysin
Methionin
Natriumglycerolphosphat
Phenylalanin
Prolin
Saltsyre
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Eddikesyre
Glucose
Histidin
Isoleucin
Kaliumhydroxid
Leucin
Lysin
Methionin
Natriumglycerolphosphat
Phenylalanin
Prolin
Saltsyre
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Numeta  Baxter infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Cystein
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumglycerolphosphat
Olivenolie, renset
Ornithin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Nutriflex® Omega peri  B. Braun Medical infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumhydrogenphosphat
Omega-3-syretriglycerider
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie, renset
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Valin
Zinkacetat
Nutriflex® Omega plus  B. Braun Medical infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumdihydrogenphosphat
Omega-3-syretriglycerider
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie, renset
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Valin
Zinkacetat
Nutriflex® Omega special  B. Braun Medical infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumacetat
Leucin
Lysin
Magnesiumacetat
Methionin
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumhydrogenphosphat
Omega-3-syretriglycerider
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie, renset
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Valin
Zinkacetat
Nutriflex® Omega Special elektrolytfri  B. Braun Medical infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie, renset
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Valin
Nutrineal® PD4  Baxter peritonealdialysevæske Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumchlorid
Natriumlactat
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Olimel  Baxter infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Calciumchlorid
Glucose
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Kaliumchlorid
Leucin
Lysin
Magnesiumchlorid
Methionin
Natriumacetat
Natriumglycerolphosphat
Olivenolie, renset
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
SmofKabiven®  Fresenius Kabi infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Fiskeolie
Glucose
Histidin
Kaliumchlorid
Leucin
Lysin
Magnesiumsulfat
Methionin
Natriumglycerolphosphat
Olivenolie, renset
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie
Taurin
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Zinksulfat
SmofKabiven®  Fresenius Kabi infusionsvæske, emulsion Alanin
Arginin
Calciumchlorid
Fiskeolie
Glucose
Histidin
Kaliumchlorid
Leucin
Lysin
Magnesiumsulfat
Methionin
Natriumglycerolphosphat
Olivenolie, renset
Phenylalanin
Prolin
Serin
Sojaolie
Taurin
Threonin
Triglycerider, middelkædelængde
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Zinksulfat
Vamin® 14 g N/l Elektrolytfri  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vamin® 18 g N/l Elektrolytfri  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vaminolac®  Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning Alanin
Arginin
Asparaginsyre
Cystein
Glutaminsyre
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin