Doravirin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Doravirin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Delstrigo  MSD filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg Lamivudin
Tenofovirdisoproxil
Pifeltro  MSD filmovertrukne tabletter  100 mg