Lavdosis midler

 
Som led i en længerevarende behandling er lavdosis-midlerne hensigtsmæssige, fordi man kan opnå en kraftig antipsykotisk virkning uden samtidigt at sløve.

Lavdosismidlerne påvirker aktiviteten af forskellige signalstoffer i hjernen. Virkningen på signalstoffet dopamin er særlig betydningsfuld for den antipsykotiske virkning (fjernelse af ændret virkelighedsopfattelse, vrangforestillinger og hallucinationer) og for midlernes særlige tendens til at give bivirkninger, som påvirker bevægeapparatet i form af forskellige ufrivillige bevægelser.

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Flupentixol Fluanxol®, Lundbeck
Fluoxetin Hoanaca, Parallelimport
Pimozid Orap®, Eumedica
Haloperidol Serenase®, Janssen