Levodopa og decarboxylasehæmmer

 

Levodopa (L-dopa) er det mest effektive middel til at modvirke symptomerne på Parkinsons sygdom. Levodopa skal ind i hjernen for at omdannes til signalstoffet dopamin. Man kan ikke anvende dopamin direkte i lægemidlet, idet dopamin ikke i sig selv kan passere over blod-hjernebarrieren. Der tilsættes derfor et middel (en decarboxylasehæmmer), som skal sikre, at omdannelsen af levodopa til dopamin først finder sted i hjernen. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Benserazid, Levodopa Bopazir, komb., Parallelimport
Carbidopa, Levodopa Carbidopa/Levodopa "2care4", komb., Parallelimport
Carbidopa, LevodopaCarbidopaLevodopa Carbidopa/levodopa "Fair-Med", komb., Fair-Med Healthcare
Carbidopa, Levodopa Carbidopa/Levodopa "Nordic Prime", komb., Parallelimport
Carbidopa, LevodopaCarbidopaLevodopa Carbidopa/Levodopa "Orion", komb., Orion Pharma
Carbidopa, Levodopa Duodopa®, komb., AbbVie
Carbidopa, Levodopa Flexilev, komb., Sensidose
Carbidopa, Levodopa Levodopa/carbidopa "Teva", komb., TEVA
Benserazid, LevodopaBenserazidLevodopaBenserazidLevodopa Levodopa-Benserazid "Teva", komb., TEVA
Benserazid, LevodopaBenserazidLevodopa Madopar®, komb., Roche
Carbidopa, LevodopaCarbidopaLevodopa Sinemet®, komb., Organon Denmark