Andre vacciner

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Koleravibrioner og -toksin Dukoral®, Valneva
Rabiesvirus Rabipur®, Bavarian Nordic
Rotavirus Rotarix, GSK Pharma
Zoster, renset antigen Shingrix, GSK Pharma
Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi Typhim VI®, Sanofi
Varicellavirus Varivax®, MSD
Hepatitis A-virusantigen, Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi VIATIM®, komb., Sanofi
Salmonella entirica serovar typhi (levende svækkede) Vivotif®, Emergent
Varicella-zostervirus Zostavax, MSD