Koagulationsfaktorer

 

Præparater, som indeholder koagulationsfaktor VIII (faktor 8) eller faktor IX (faktor 9) anvendes til behandling af henholdsvis hæmofili A og hæmofili B. Man anvender kun præparater, som er fremstillet ved gensplejsning. 

 

Til behandling af von Willebrands sygdom anvendes enten produkter, som er fremstillet ud fra donorblod, og som indeholder både von Willebrand faktor og faktor VIII, eller faktorpræparater, som er fremstillet ud fra donorblod eller ved gensplejsning, og som kun indeholder von Willebrand faktor. 

 

Alle faktorpræparater er behandlet sådan, at risikoen for smitte med virus er uendelig lille.  

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Turoctocog alfa Esperoct®, Novo Nordisk