Insektstik

Revideret: 21.11.2022

Hvad er Insektstik?

I Danmark kan man få insektstik eller -bid af bier, hvepse, bremser, myg, lopper, myrer, edderkopper, skovflåt og tæger. 

Symptomer

De fleste insektstik giver kun lette symptomer i form af rødme, hævelse, kløe og svien på det sted, du er blevet stukket eller bidt. Dog reagerer nogle med en kraftig hævelse efter mygge-, bi- og hvepsestik. Hvis du har udviklet allergi - mest almindeligt efter bi- og hvepsestik - kan du få tiltagende hævelse, rødme og hovedpine samt evt. svimmelhed, kvalme, trykken i brystet og besvær med vejrtrækningen. 

Hvordan forløber sygdommen?

Kløen og hævelsen forsvinder som regel i løbet af 1-3 dage. De fleste insektstik/-bid er helt ufarlige. Dog kan hævelse i munden eller tungen være farligt, hvis det giver problemer med vejrtrækningen. En allergisk reaktion med disse symptomer kan være livstruende. Hvis du kradser og klør området, kan der gå betændelse i huden.
Bid af skovflåt kan resultere i borreliose

Hvem får sygdommen?

Alle kan blive stukket eller bidt af insekter. Du er mest udsat om sommeren, hvor der er flest insekter, og hvor man er meget ude og let påklædt. Har du hund eller kat, bør de undersøges og eventuelt behandles, hvis du får loppebid.

Undersøgelser ved insektstik

I mange tilfælde ved du, hvilket insekt du er blevet bidt eller stukket af. Ellers er det en god idé at se kroppen efter for flere mærker. Er det loppebid, sidder der som regel flere kløende knopper i samme område. Myggestik sidder især på steder, hvor huden ikke har været dækket til.

Behandling af insektstik

Brodden fra en bi skal fjernes, hvorimod en hveps ikke efterlader brodden, og giften kan suges ud med en giftsuger. Kløe, rødme og hævelse kan du lindre med afkøling, lokalbedøvende hudmidler og antihistaminer.
Får du tegn på en allergisk reaktion, skal du søge læge snarest muligt. Har du udviklet allergi over for bier og hvepse, anbefales det, at du får en allergivaccination

Lægemidler

Lokalbedøvende hudmidler

De aktive stoffer, som trænger ned i huden, virker lokalbedøvende efter et par minutter. Virkningen aftager efter 1-2 timer. 

Antihistaminer

I kroppen findes en lang række signalstoffer, fx histamin, der har forskellige virkninger, når de bindes til såkaldte receptorer. Histaminreceptorer (H-receptorer) findes mange forskellige steder i kroppen, og kan opdeles i undertyper, hvor H1- og H2-receptorer er vigtigst. Når histamin bindes til H1-receptorer, udløses de overfølsomhedsreaktioner, som ses ved fx høfeber, nældefeber og hudkløe eller efter insektstik. Symptomer ved overfølsomhed kan være rindende øjne og næse, nysen, hududslæt osv. 

 

Antihistaminer er lægemidler, der virker ved at sætte sig på H1-receptorerne. Herved forhindres histamin i at nå receptoren, og den allergiske reaktion dæmpes/forhindres. 

 

Alle antihistaminer, der indtages gennem munden eller som indsprøjtning, kan i tilstrækkelige høje doser virke sløvende. Selvom man af praktiske grunde opdeler midlerne i sløvende og ikke-sløvende antihistaminer, kan særlig følsomme patienter godt opleve en vis døsighed ved nogle præparater, selvom de er klassificeret som ikke-sløvende. Har du mistanke om sløvende bivirkninger af en type antihistamin, kan du forsøge en anden type. 

Ikke-sløvende antihistaminer
Sløvende antihistaminer

Allergivaccination ved insektstik

Allergivaccination mod insektstik gives sædvanligvis som indsprøjtning. Princippet er, at du over en periode på få måneder får stigende mængder af det stof, du ikke tåler. I starten i meget små mængder. Når topdosis nås, fortsættes behandlingen sædvanligvis med 6-8 ugers interval i 3-5 år. Effekten indtræder allerede efter første fase, men kan øges yderligere undervejs. 

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller immunterapi. 

 

Hovedformålet med den lange behandling er dog at få en virkning, som holder i mange år. Hos de fleste vil behandlingen nedsætte behovet for medicin væsentligt, enkelte vil helt kunne undvære medicin. 

Adrenalin ved overfølsomhed

Adrenalin anvendes som førstehjælp ved pludseligt optrædende livstruende overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk chok), der viser sig ved blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper. Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme efter fx insektstik.
Indsprøjtning med adrenalin i en pen kan let foretages af patienten selv, fx ved kendt overfølsomhed over for insektstik. 

Forfattere

Carsten Sand (Forfatter)