Fluzone® bruges til behandling af

Influenza

Fluzone®

J07BB02
 

Fluzone® er en højdosis 4-valent vaccine mod influenza A og B. 

Anvendelse

Fluzone® anvendes til beskyttelse mod influenza hos ældre over 65 år. 

 

Fluzone® er reserveret til: 

 • Ældre over 82 år.
 • Ældre, der er fyldt 82 år inden 15. januar 2022.
 • Ældre over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig, i fribolig eller tilsvarende.
 • Ældre over 65 år, der ikke tåler de andre tilgængelige vacciner.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i skuldermusklen.  

 

Voksne over 65 år 

 • 1 dosis á 0,7 ml.

 

Beskyttelse 

 • De virusstammer, som indgår i vaccinen, kan variere fra år til år og afhænger af, hvilke virusstammer der i følge WHO's anbefalinger forventes at fremkalde influenza det pågældende år. Vaccinationen bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i oktober eller november.
 • Den beskyttende virkning begynder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Muskelsmerter.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Skælven.
Ikke kendt. Betændelse i lymfekirtler, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Røde øjne.
Opkastning, Sammentrækninger af musklerne i svælget.
Svimmelhed, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed.
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Kramper, Muskelsvaghed.
Hjerne- og rygmarvsbetændelse, Lammelse af den ene side af ansigtet, Nervebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben, Ændring i hudens følesans.
Brystsmerter.
Hvæsende vejrtrækning, Åndenød, Hoste, Smerter i svælget, Snue.
Hudkløe.
Besvimelsesanfald, Karbetændelse, Afslapning af karrenes muskler.

Bør ikke anvendes

Fluzone® bør ikke anvendes ved:  

 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne, herunder æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd eller octylphenol-ethoxylat.
 • Vaccination bør udskydes ved febersygdom.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner.

Virkning

Virker ved at kroppen danner antistoffer mod influenza-virus.  

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ⁰C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,7 ml) indeholder højdosis (60 mikrogram af hver virusstamme) influenzavirusantigener (4-valent). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Injektionsvæske, susp. i fyldt inj.sprøjte: 1 dosis.
 
 
 

Revisionsdato

06.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...