Influenza

Revideret: 13.12.2022

Hvad er Influenza?

Influenza er en smitsom virusinfektion, som oftest kommer i vinterhalvåret - af og til i epidemier, hvor mange bliver syge. Hvis epidemien rammer over hele verden, tales om en pandemi. 

Symptomer

Symptomerne er: 

Hvordan forløber sygdommen?

Man bliver syg nogle dage efter, at man er blevet smittet. Influenza varer som regel cirka 1 uge, og man bliver helt rask bagefter. I sjældne tilfælde kan man være svækket under influenzatilfældet, så man er blevet mere modtagelig for andre og mere alvorlige infektioner, fx lungebetændelse og  meningitis.
Hvert år er der personer, som dør, når Danmark rammes af sæson-influenza. Det er især ældre og personer med kroniske sygdomme. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at de nævnte grupper vaccineres hvert år i de tidlige efterårsmåneder.
Personer med risikofaktorer som kronisk lunge- eller hjertesygdom,  sukkersygegraviditetsvær overvægt eller sygdomme eller medicinsk behandling, som sænker immunforsvaret, risikerer et mere alvorligt forløb. 

  

Gravide i de sidste 6 måneder af graviditeten har haft et mere voldsomt forløb end ikke gravide, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination af disse personer. 

Hvem får sygdommen?

Alle kan få influenza.

Hvordan smitter influenza?

Influenza smitter ved at en person med influenza hoster eller nyser i nærheden af dig. En anden måde er, at du rører ved fx et bord, som den syge lige har hostet eller nyst hen over, og du bagefter gnider dig i øjnene eller piller næse. Influenza smitter let. Læs artiklen om "Håndvask eller sprit?" 

Hvad er årsagen til influenza?

Der findes flere typer af sæsoninfluenza, men influenza A-virus og influenza B-virus er dem, vi kender fra epidemierne i vinterhalvåret. De nye typer influenza-virus opstår ofte i Asien og bliver derfra hurtigt spredt til resten af verden.  

Om foråret vurderer sundhedsmyndighederne, hvilke virus, der er i aktivitet i Asien, og ud fra det sammensættes årets influenzavaccine. Der er derfor ofte forskel på indholdet i vaccinen årene imellem.  

 

Influenza-virus betegnes, ud over A eller B, med et H (hæmagglutinin) og et tal samt N (neuraminidase) og et tal, fx influenza A, H1N1.
Nye virus opstår, fx når en gris samtidig er smittet med grise-, menneske- og fugleinfluenza. De forskellige influenza-virus, som er i grisens celler samtidig, kan udveksle egenskaber, så der opstår et nyt virus.
Dette var tilfældet med "svineinfluenza" (H1N1-influenza), som netop var et nyt virus, som hovedparten af verdens befolkning ikke havde mødt endnu. Mange personer over 50 år havde dog haft infektion med dette eller et lignende virus tidligere og havde dermed nogen beskyttelse mod H1N1-influenza. 

Undersøgelser ved influenza

Normalt foretager lægen ingen undersøgelse, men du kan få taget en slimprøve fra næsen eller svælget, som lægen sender til undersøgelse for at finde ud af, om du har type A- eller B-influenza eller en tredje type. 

Statens Seruminstitut følger hver år nøje udviklingen, dels i hvilke virus, der er i spil, dels hvor mange smittede, der er i Danmark uge for uge. Udviklingen offentliggøres på deres hjemmeside www.ssi.dk

Specielle forhold hos børn

Børn er mere udsat for at få influenza end voksne, og de kan ligesom voksne få høj feber. Det er vigtigt, at du ikke dækker et barn med høj feber til med tæpper og dyner. Et barn med høj feber skal drikke meget væske. 

 

Læs evt. Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge

Behandling af influenza

Hvad kan du selv gøre? 

Når du har influenza, bør du holde dig hjemme, både fordi du har brug for det, og for at du ikke skal smitte andre. Drik rigeligt med væske - varme drikke kan lindre i halsen. 


Du kan lade dig vaccinere mod influenza. Fra 1. oktober 2022 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza. 

Hvert efterår sælges en vaccine, som med stor sandsynlighed beskytter mod den type af sæsoninfluenza, man forventer vil komme. Du skal have vaccinen om efteråret, for at vaccinationen kan virke hele vintersæsonen, hvor risikoen for at få influenza er størst.
Vaccinen er effektiv 2-3 uger efter vaccination, men giver ikke en fuldstændig beskyttelse for alle, og den virker kun i 1 år. Derfor skal du have en ny vaccination hvert år, hvis du ønsker at være beskyttet. 

 

Der tilbydes gratis vaccination til: 

 • Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser efter en lægelig vurdering: Kronisk lungesygdom
 • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Kronisk lever- og nyresvigt
 • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Farmaceuter
  • Kiropraktorer
  • Tandlæger
  • Afspændingspædagoger
  • Bandagister
  • Bioanalytikere
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Jordemødre
  • Kliniske diætister
  • Optometrister
  • Radiografer
  • Audiologiassistenter
  • Farmakonomer
  • Fodterapeuter
  • Neurofysiologiassistenter
  • Tandklinikassistenter
  • Tandplejere
  • Tandteknikere
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Plejere
  • Plejehjemsassistenter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Psykologer
  • Lægesekretærer
  • Sundhedsservicesekretærer
  • Portører
  • Paramedicinere
  • Ambulancebehandlere
  • Ambulanceførere.
 • Børn i alderen 2-6 år.

 

Der er to vacciner på markedet i sæsonen 2020/2021.  

 • Den ene beskytter mod 2 influenza A (H3N2 og H1N1) og 2 influenza B (B/Yamagata og B/Victoria), og det er den de fleste tilbydes.
 • Den anden indeholder højere doser og beskytter mod 2 influenza A (H3N2 og H1N1) og et influenza B virus (B/Victoria), og den gives til personer hvor den normale vaccine ikke beskytter godt nok pga. dårlig antistofproduktion. Vaccinen tilbydes typisk personer over 85 år.

 

Medicinsk behandling 

 • Smertestillende midler gør, at du får det bedre.
 • Midler mod influenza kan ikke helbrede influenza, men bevirke at symptomerne på influenza forvinder hurtigere. Det kræver dog, at midlerne gives hurtigt efter at symptomerne er begyndt.

Lægemidler

Vaccination mod influenza

Vaccination mod influenza anvendes ikke til behandling, men kun som forebyggelse mod influenza. 

Midler mod influenza

Zanamivir og oseltamivir kan afkorte influenzaforløbet, hvis de gives hurtigt efter at symptomerne er begyndt.  

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler indeholder paracetamol eller acetylsalicylsyre, evt. i kombination med caffein eller codein. 

 

Se: 

Forfattere

Jens Søndergaard (Forfatter)