Xeomin bruges til behandling af

Endetarmsrift
Svedproblemer

Xeomin

M03AX01
 
Xeomin er et muskelafslappende middel.

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Xeomin anvendes til behandling af lokaliserede muskelkramper, fx kramper i musklerne omkring øjet eller den ene side af ansigtet eller kramper i halsmuskulaturen samt til behandling af kramper i arm, hånd og håndled hos patienter, der har haft hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Desuden anvendes Xeomin også til kronisk overproduktion af spyt på grund af neurologisk sygdom.

Anvendes kun på sygehus eller i speciallægeklinikker. 

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i den muskel, der skal afslappes. 

  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er forbigående. Generelt forekommer smerter og ubehag på indstiksstedet* samt feber og influenzalignende symptomer.  

I meget sjældne tilfælde er set udtalt muskelsvaghed, synkebesvær, forstoppelse og lungebetændelse på grund af opkast i lungerne. Det skyldes spredningen af toxin.  

Der har efter markedsføring været sjældne rapporter om uønskede hændelser, der bl.a. involverede det kardiovaskulære system (hjerterytmeforstyrrelser og blodprop i hjertet), nedsat vejrtrækning samt nervebetændelse på fx arme og ben.  

Desuden er en tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene og alvorlige allergiske reaktioner også observeret.  


Bemærk: Bivirkningerne afhænger altid af, hvad du får midlet mod. Da bivirkninger og hyppigheder er angivet lidt forskelligt for de 3 botulinum-præparater, er oversigten her en sammenfatning af dem alle. Se i øvrigt præparatbeskrivelserne på medicin.dk. 

 • Muskelkramper omkring øjet og den ene side af ansigtet:

Meget almindelig: Hængende øjenlåg.
Almindelig: Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, hornhindebetændelse, tørre øjne, tåreflåd, lysfølsomhed, småblødninger i hud og slimhinder, øjenirritation.
Ikke almindelig: Dobbeltsyn, tågesyn, ansigtslammelse, indadvendte øjenlåg, synsforstyrrelser (fx uskarpt syn).
Sjælden: Hævede øjenlåg.  

Meget sjælden: Sår og forandringer på hornhinden, brist af hornhinden.  

 • Muskelkramper i halsmuskulaturen:

Meget almindelig: Synkebesvær, muskelsvaghed, smerter.
Almindelig: Svimmelhed, kraftesløshed, hovedpine, søvnighed, muskelstivhed, nedsat følesans, snue, øvre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer, mundtørhed, kvalme.
Ikke almindelige: Dobbeltsyn, hængende øjenlåg, åndenød.  

 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen:

Meget almindelig: Virusinfektion og øreinfektion.
Almindelig: Muskelsmerter, muskelsvaghed, faldtendens, søvnighed, ændring i hudens følesans, hududslæt, ufrivillig vandladning (inkontinens), smerter ved indstiksstedet.  

 • Foddeformitet, der er forårsaget af kramper i lægmusklen:

Almindelig: Muskelsmerter, ufrivillig vandladning (inkontinens), influenzalignende symptomer, reaktioner på indstiksstedet, gangforstyrrelser, træthed, fald.  

Ikke almindelig: Kraftesløshed.  

 • Stærkt forøget svedsekretion i armhulerne:

Almindelig: Hovedpine, ændring i hudens følesans, hedeture, øget svedtendens andre steder på kroppen, anormal hudlugt, hudkløe, hårtab, smerter i arm eller ben, smerter ved injektionsstedet, kraftesløshed.
Ikke almindelig: Muskelsmerter, ledlidelser, hudkløe.  

 • Muskelkramper i arm efter blodprop:

Almindelig: Øget muskelspænding, svaghed i armmusklerne, smerter i armen, skader på grund af uheld og fald, småblødninger i hud og slimhinder, reaktioner på indstiksstedet.  

 • Ufrivillig vandladning:

Meget almindelig: Urinvejsinfektion, smertefuld vandladning*.  

Almindelig: Manglende vandladning, hyppig vandladning, bakterier i urinen, øget mængde hvide blodlegemer i urinen.  

 • Ufrivillig vandladning (inkontinens) på grund af rygmarvsskade eller sklerose:

Meget almindelig: Urinvejsinfektion, manglende vandladning.
Almindelig: Søvnløshed, forstoppelse, muskelsvækkelse, muskelkrampe, blod i urinen*, smertefuld vandladning, træthed, gangforstyrrelse og fald.  

 • Kronisk migræne:

Almindelig: Hovedpine, migræne, lammelse af den ene side af ansigtet, hængende øjenlåg, hudkløe, udslæt, nakkesmerter, muskel- og ledsmerter, stivhed, muskelkrampe, muskelsvaghed, smerter ved indstiksstedet.
Ikke almindelige: Smerter i huden, kæbesmerter, synkebesvær.  

 

*bivirkninger på grund af injektionsproceduren  

 

Bør ikke anvendes

Der skal udvises forsigtighed ved brug af Xeomin, hvis du 

 • samtidig lider af tilstande med generel muskelsvækkelse eller muskelsvind
 • er overfølsom over for indholdsstofferne
 • har en infektion eller betændelsesreaktion på injektionsstedet.

Særlige advarsler

 • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinum toxin fra injektionsstedet.
 • Ved opståede synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp.
 • Forsigtighed ved blødningsforstyrrelser og/eller ved samtidig brug af blodfortyndende lægemidler.
 • Forsigtighed hos patienter, der lider af amyotrofisk lateral sklerose, udtalt muskelsvaghed eller andre sygdomme, der svækker muskulaturen.
 • Hvis du har perioder med inaktivitet skal eventuel genoptræning ske gradvist efter injektion af Xeomin.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Karantæne: Hvis udført af sundhedsperson 1 døgn, ellers 4 måneder)

Virkning

 • Virker ved at lamme den eller de muskler, midlet er indsprøjtet i.
 • Virkningen varer i uger til måneder.

Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 enheder, 100 enheder eller 200 enheder Clostridium botulinum type A-toxin. 

Hjælpestoffer

Andre:
Humant albumin : pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder
Saccharose : pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder, pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 50 enheder 1 stk. 1.479,40
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 100 enheder 1 stk. 2.676,00
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder 1 stk. 5.335,20
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 200 enheder 6 stk. 26.916,85
 
 
 

Revisionsdato

28.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...