Serdolect®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Serdolect®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Serdolect® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Serdolect®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Serdolect® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Serdolect® bruges mod

Serdolect® er et middel mod psykoser.  

 

Serdolect® anvendes til behandling af skizofreniog andre psykosermed forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger.
Bør kun anvendes, når andre midler ikke kan anvendes, fx på grund af alvorlige bivirkninger eller ikke har effekt.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Serdolect®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  4 mg, 4 mg, 4 mg, 12 mg, 12 mg, 16 mg, 16 mg, 16 mg og 20 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  4 mg, 4 mg, 4 mg, 12 mg, 12 mg, 16 mg, 16 mg, 16 mg og 20 mg.

Dosering

Findes som tabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
   

Voksne:   

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4 mg i døgnet. Dosis øges med 4 mg med 4-5 dages mellemrum.    

Vedligeholdelsesdosis.Sædvanligvis 12-20 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til maksimalt 24 mg i døgnet. Der er øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen ved høje doseringer.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Manglende eller forsinket sædafgang
Høfeber, Tilstoppet næse
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mundtørhed
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*) Vægtøgning
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Øgning af røde og hvide blodlegemer i urinen
Rejsningsproblemer
Åndenød
Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Forhøjet blodsukker
Kramper
Ufrivillige bevægelser
Mælkeflåd
Besvimelsesanfald
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i de dybe vener

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

  

Ufrivillige bevægelser ses oftest ved langtidsbehandling.  

Det skal du vide, når du tager Serdolect®

Hvornår må du ikke tage Serdolect®

Hvornår må du ikke tage Serdolect®

Ved alvorlig hjertesygdom. Hvis man selv eller nogle i ens ...
 • Ved alvorlig hjertesygdom.
 • Hvis man selv eller nogle i ens nærmeste familie har eller har haft visse former for hjerterytmeforstyrrelser (forlænget QT-interval).
 • Ved lavt kalium eller magnesium i blodet.
 • Ved langsom puls.
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som kan øge virkningen af Serdolect® betydeligt eller som giver uregelmæssig hjertefunktion (forlænget QT-interval).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man...
 • På grund af midlets mulige effekt på hjerterytmen, skal man til kontrol hos lægen både før man starter behandlingen og i løbet af behandlingen.
  Midlet skal anvendes med særlig forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Dosis skal nedsættes til ældre og ved dårligt fungerende lever.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke bruges ved meget dårligt fungerende lever. Ved lettere tilfælde af dårligt fungerende lever anbefales en langsommere øgning af dosis og lavere vedligeholdelsesdosis.   

   

Anden medicin sammen med Serdolect®

Anden medicin sammen med Serdolect®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Itraconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Serdolect®, og kombinationen bør undgås.
 • Midler mod depression (fluoxetin og paroxetin) kan øge virkningen af Serdolect®.
 • Serdolect® må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Serdolect®.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Serdolect® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Serdolect®

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Serdolect®.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Serdolect® er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Serdolect® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
  

Voksne:  

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 4 mg i døgnet. Dosis øges med 4 mg med 4-5 dages mellemrum.   

Vedligeholdelsesdosis.Sædvanligvis 12-20 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til maksimalt 24 mg i døgnet. Der er øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen ved høje doseringer.  

Sådan virker Serdolect®

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 3 døgn.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
S4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 4 mg
 

Filmovertrukne tabletter  12 mg

Præg:
S12
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 9
filmovertrukne tabletter 12 mg
 

Filmovertrukne tabletter  16 mg

Præg:
S16
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 10
filmovertrukne tabletter 16 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
S20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 11
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 453,05
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 452,20
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 1.504,45
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.492,00
Recept filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 1.494,00
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.272,90
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.271,05
Recept filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 4.446,20
Recept filmovertrukne tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.272,90
Recept filmovertrukne tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.271,05
Recept filmovertrukne tabletter 16 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) Udgået 26-12-2022
Recept filmovertrukne tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 4.539,35
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.272,90
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 4.540,45
 
Serdolect® markedsføres af: Lundbeck
 
 
 

Revisionsdato

13.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...