Natalizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Natalizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Tysabri®  Biogen injektionsvæske, opl. i sprøjte  150 mg
konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg