Omalizumab mod nældefeber

 

Omalizumab virker ved at hæmme virkningen af immunglobulin E (IgE), som er medvirkende årsag til de vævsreaktioner, der ses ved nældefeber. Anvendes også til behandling af astma

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Omalizumab Xolair®, Novartis