Immunundertrykkende midler mod blodmangel

 

Det immunundertrykkende middel, azathioprin, dæmper et unormalt aktivt immunapparat. Azathioprin har på lang sigt betydelig færre bivirkninger end binyrebarkhormoner, fx prednisolon. Man bruger derfor azathioprin, hvis den immunundertrykkende behandling skal vare i længere tid.  

Anti-thymocytglobulin (ATG) er også et immundæmpende middel, der anvendes ved en særlig form for blodmangel (aplastisk anæmi).