Binyrebarkhormon til indsprøjtning

 

Binyrebarkhormon til indsprøjtning i en blodåre anvendes på sygehuset ved alvorlige tilfælde af astma og ved overfølsomhedsreaktioner, fx efter insektstik, hvor der i sjældne tilfælde kan udløses et såkaldt anafylaktisk chok. Ved et anafylaktisk chok bliver vejrtrækningen besværet, blodtrykket falder kraftigt, og man besvimer. Denne tilstand er livstruende, hvis man ikke kommer under hurtig behandling. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Hydrocortison Solu-Cortef®, Pfizer
Methylprednisolon Solu-medrol®, Pfizer