Patienter med nedsat nyrefunktion

Revisionsdato: 14.09.2018

 

De fleste lægemidler udskilles via nyrerne. 

På beskrivelserne af de enkelte præparater kan der i feltet "Særlige advarsler" eller "Bør ikke anvendes" stå, at medicinen skal bruges med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer. 

 

Hvis du ved, at du har nedsat nyrefunktion, er det derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på det, når du skal have medicin. Lægen vil nogle gange ændre medicindosis eller vælge et andet præparat, som du bedre kan tåle. 

 

Nyrerne 

Nyrerne renser blodet for affaldsstoffer og giftstoffer (her iblandt medicin), der sammen med overskud af væske fra kroppen danner urinen. Hvis nyrerne ikke fungerer, som de skal, vil der ske en ophobning af affaldsstoffer og giftstoffer i kroppen. 

 

Nyrernes funktion påvirkes af sygdomme som fx nyrebetændelse eller blodforgiftning (sepsis). Nyrefunktionen påvirkes desuden med alderen, fx er raske ældres nyrer kun ca. halvt så effektive som yngres. Ældre har derfor sværere ved at skille sig af med medicin, der udskilles via nyrerne. 

 

Måling af nyrefunktion 

Lægen kan undersøge din nyrefunktion ved blodprøver og urinprøver, og eventuelt får du en ultralydsundersøgelse.  

 

GFR - et mål for nyrernes funktion 

Ved at måle på mængden af et affaldsstof i blodet, kan man måle "clearance", som fortæller, hvor gode nyrerne er til at filtrere og udskille et bestemt stof fra blodet.  

Når clearance aftager, er det bevis på, at nyrefunktionen er aftaget. 

 

Når du får taget en blodprøve, måles samtidig GFR, som står for Glomerulær Filtrations Rate. Værdien af GFR siger noget om din nyrefunktion. Ved unge over 17 år er GFR over 90. Tallet vil falde, jo ældre du bliver, hvilket er helt normalt. 

 

Tegning af nyrebækkenet 

 

Forfatter(e)