Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion

Revisionsdato: 13.12.2016

 

De fleste lægemidler omsættes via leveren og udskilles via nyrerne. 

På beskrivelserne af de enkelte præparater kan der i feltet "Særlige advarsler" eller "Bør ikke anvendes" stå, at medicinen skal bruges med forsigtighed ved dårligt fungerende lever eller nyrer. 

 

Hvis du ved, at du har nedsat nyre- eller leverfunktion, er det derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på det, når du skal have medicin. Lægen vil nogle gange ændre medicindosis eller vælge et andet præparat, som du bedre kan tåle. 

 

Leveren 

Leveren fungerer som filter for blodet. Hvis leverens evne til at filtrere blodet, er nedsat, vil de lægemiddelstoffer, der er i blodet, ophobes i kroppen. Det kan give bivirkninger og i værste fald en overdosering af medicinen.  


Leverens evne til at omsætte medicin kan være nedsat af forskellige årsager. Det kan fx være arvelige forhold eller alkoholforbrug. Leversygdomme som eksempelvis leverbetændelse kan også påvirke leverens evne til at omsætte medicin.  

 

Alder kan også spille også en rolle. Ved fødslen, og endnu mere udtalt hos for tidligt fødte, er mange organer endnu umodne, og leverens evne til at omsætte lægemidler er ikke fuldt udviklet endnu. Leverens evne til at omsætte medicin nedsættes som regel ikke væsentligt med alderen. 

 

Læs mere om medicinens vej i kroppen

 

Organer, lever og nyrer 

 

Nyrerne 

Nyrerne renser blodet for affaldsstoffer og giftstoffer (her iblandt medicin), der sammen med overskud af væske fra kroppen danner urinen. Hvis nyrerne ikke fungerer, som de skal, vil der ske en ophobning af affaldsstoffer og giftstoffer i kroppen. 


Nyrernes funktion påvirkes af sygdomme som fx nyrebetændelse. Nyrefunktionen påvirkes desuden med alderen, fx er raske ældres nyrer kun ca. halvt så effektive som yngres. Ældre har derfor sværere ved at skille sig af med medicin, der udskilles via nyrerne. 

 

Måling af lever- og nyrefunktion 

Lægen kan undersøge lever- og nyrefunktionen ved blodprøver og urinprøver. Desuden kan der eventuelt foretages ultralydsundersøgelse. Lægen kan bede dig om at opsamle urin i et døgn og tage en blodprøve. Ved at måle på et affaldsstof, kan man måle "clearance", som fortæller, hvor gode nyrerne er til at udfiltrere et bestemt stof fra blodet. Når clearance aftager, er det bevis på, at nyrefunktionen er aftaget. 

 

Forfatter(e)