Måling af nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften

Revisionsdato: 12.09.2017

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Du skal have denne undersøgelse, hvis man har en mistanke om, at du har Astma. Måling af NO (nitrogen-oxid) kan også bruges til at undersøge, om din astma er behandlet godt nok. Lav NO-værdi betyder i de fleste tilfælde, at du ikke har astma, eller at din astma er velbehandlet. 

Hvad er måling af nitrogenoxid (no)?

NO (nitrogen-oxid) er et signalstof, som dannes i lungerne ved en tilstand med astmatisk irritation. Ved målingen måles koncentration af NO i udåndingsluften. 

Hvad kan undersøgelsen vise?

Undersøgelsen viser koncentration af NO i den luft du udånder. Værdierne angives i en enhed, som siger noget om koncentration: ppb (parts per billion). 

Værdier over 25 ppb tyder på, at du kan have astma, eller at astmaen ikke er velbehandlet. Der findes dog også undertyper af astma, hvor værdien af NO er normal. 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Ved undersøgelsen skal du først fylde lungerne med luft og derefter puste luften ud gennem NO-måleren i en jævn strøm i ca. 10-12 sekunder. Teknikken ligner lidt det du gør, hvis du skal puste ud i et alkoholmeter. Svaret kan aflæses på apparatet ca. 1,5 minut efter målingen. 

 

Gør det ondt? 

Det gør ikke ondt at få målt NO i udåndingsluften. 

Hvordan forbereder jeg mig?

Der er ingen forberedelse, men NO-målingen bør foretages inden en evt. spirometri (måling af lungefunktionen). 

Særlige hensyn

Små børn og ældre patienter kan godt have problemer med at puste ud med en jævn hastighed. 

Hvordan får jeg svar på undersøgelsen?

Svar på undersøgelsen 

Du får svar på undersøgelsen ca. 1,5 minut efter målingen. 

I de fleste tilfælde vil du også kunne se svaret på sundhed.dk eller minsundhedsplatform.dk (Region Hovedstaden og Region Sjælland), hvor du logger på med NemID. 

 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. 

Skriv evt. en huskeseddel. 

  • Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen.

Vil du vide mere?

Se også Tema om astma og Tema om KOL

Forfattere/Referenter

Peter Lange (Forfatter)