Medicinoverforbrugshovedpine

Revideret: 08.08.2018

Hvad er Medicinoverforbrugshovedpine?

Medicinoverforbrugshovedpine er en hyppig hovedpineform, som skyldes et overforbrug gennem længere tid af medicin mod migræne eller midler mod smerter, som fx svage smertestillende midler eller NSAID

Symptomer

Symptomerne er hovedpine, som gradvis bliver værre over uger til måneder med enten øget hyppighed eller styrke af migræne eller  spændingshovedpine, der er værst om morgenen. Hovedpinen kan også skifte fra migræne til spændingshovedpine i løbet af dagen. I takt med at hovedpine bliver værre, bliver medicinen mindre og mindre effektivt. 

Hvordan forløber sygdommen?

Det typiske mønster er en gradvis tiltagende hovedpine over uger til måneder. Ligegyldig hvad man gør, har det ingen eller begrænset virkning, så længe der fortsat er et overforbrug af smertestillende eller migrænemedicin. Når man stopper med medicinen, vil hovedpinen blive betydeligt mindre eller mindre hyppig, og forebyggende medicin eller livsstilsændringer bliver igen virksomme. 

Hvem får sygdommen?

Medicinoverforbrugshovedpine er en sygdom, der forekommer hos op til 2 % af alle voksne, men ses i stigende grad hos børn og unge. Den kan begynde i alle aldre, men typisk begynder den i 30-40-års-alderen. Kvinder rammes 3 gange så hyppigt som mænd.  

 

Medicinoverforbrugshovedpine ses ved regelmæssig brug af alle former for smertestillende midler, inklusiv migrænemidler. Personer med spændingshovedpine eller migræne er særligt udsatte, men tilstanden ses også hos personer, som nemt får hovedpine og som tager smertestillende medicin på grund af gigtsmerter eller rygsmerter.  

Hvad er årsagen til medicinoverforbrugshovedpine?

Årsagen til medicinoverforbrugshovedpine kendes ikke i detaljer, men formentlig er en regulering af nervesystemets smertemekanismer involveret. 

Undersøgelser ved medicinoverforbrugshovedpine

Lægen vil foretage en undersøgelse af nervesystemet - en såkaldt neurologisk undersøgelse, og i enkelte tilfælde vil man foretage en CT/MR-scanning af hjernen

Specielle forhold hos børn

Medicinoverforbrugshovedpine ses i stigende grad hos børn og unge og behandles som hos voksne. 

Behandling af medicinoverforbrugshovedpine

Behandlingen af medicinoverforbrugshovedpine er at reducere medicinforbruget mest muligt, men ofte er det nødvendigt at stoppe med al medicin mod smerter eller migræne i minimum 3 mdr. Dette kan i de første 1-2 uger føre til abstinenssymptomer som forværring af hovedpinen,  kvalme, opkastninger,  søvnløshed, uro og hjertebanken afhængig af hvilken medicin, der er brugt. 

  

I denne periode kan det være nødvendigt med støttende medicin som kvalmestillende medicin eller beroligende medicin, og i nogle tilfælde kan en indlæggelse komme på tale. Det kan være en god ide at orientere en arbejdsgiver eller være sygemeldt i denne periode. 

  

Efter de første 1-2 uger vil man ofte mærke, at hovedpinen aftager, og at man ikke længere er medicinpåvirket og har det generelt bedre.   

De næste 2-3 måneder bør man begrænse indtaget af smertestillende og migræne medicin mest muligt, indtil tilstanden har stabiliseret sig. 

  

Hvis man fortsat har hovedpine i form af spændingshovedpine eller  migræne, kan man igen forsøge forebyggende medicin og livsstilsændringer, som nu igen vil være effektive. 

Lægemidler

Beroligende midler til medicinoverforbrugshovedpine

De første 1-2 uger kan det være nødvendigt med beroligende medicin: 

  • Levomepromazin anvendes mod psykoser, men i dette tilfælde udnyttes den beroligende og sløvende virkning.
  • Man kan også anvende promethazin som er et antihistamin, som også anvendes mod svimmelhed og køresyge. Her udnyttes også den beroligende og sløvende effekt.

Kvalmestillende midler til medicinoverforbrugshovedpine

Mod kvalme og opkastninger kan kvalmestillende midler som metoclopramid eller domperidon være nødvendige. Medicinen gives ofte som stikpiller for at sikre optagelsen. Kvalmestillende medicin har yderligere den virkning at anden medicin optages mere effektivt gennem maven. 

Forfattere