Akut lændehold (lumbago)

Revideret: 08.10.2018

Hvad er Akut lændehold (lumbago)?

Akut lændehold, også kaldet lumbago eller hekseskud, er en tilstand af smerter i lænden, eventuelt strålende ned i balderne og til bagsiden af lårene. 

Symptomer

Du kan pludseligt få smerter i lænden, eventuelt efter et løft eller vrid. Smerterne ændrer sig over tid og afhængigt af din fysiske aktivitet. Hvis du har udstrålende smerter til under knæniveau, eventuelt med forværring ved nysen, hosten eller anden brug af bugmusklerne samt med kraft- eller føleforstyrrelser, bør du kontakte din læge. Hvis sådanne symptomer bliver værre, eller hvis der opstår ledsagende vandladnings- eller afføringsforstyrrelser, skal du kontakte en læge omgående. I disse tilfælde kan symptomerne skyldes et tryk på en eller flere nerverødder i lænden, typisk forårsaget af en  diskusprolaps. Hvis du får feber, vægttab eller andre alvorlige symptomer, bør lægen ligeledes kontaktes. 

Hvordan forløber sygdommen?

Langt de fleste oplever hurtig bedring, og under 10% vil have væsentlige gener i ryggen efter 2 måneder. De fleste vil dog med mellemrum opleve tilbagefald, så der i virkeligheden er tale om en kronisk, tilbagevendende tilstand med vekslende grad af symptomer. 

Hvem får sygdommen?

Akut lændehold rammer hvert år omkring 35% af den voksne befolkning, og i løbet af livet vil 65-80% få akut lændehold på et eller andet tidspunkt. Akut lændehold er hyppigst i 20-55-års-alderen, og der er lige mange mænd og kvinder, som får hekseskud. 

Hvad er årsagen til akut lændehold (lumbago)?

I de fleste tilfælde kan man ikke ved lægeundersøgelse eller scanning finde en egentlig årsag. En fremherskende teori er, at der i disse tilfælde er tale om en oftest forbigående ubalance i muskel- og bindevævsfunktionen. I en mindre del af tilfældene kan en mere sikker årsag, fx sammenfaldsbrud eller betændelse i en hvirvel, forklare symptomerne. 

Undersøgelser ved akut lændehold (lumbago)

Lægen kan ved samtale og almindelig undersøgelse af dig finde ud af, at det er et akut lændehold. Hvis lægen tror, der kan ligge en mere alvorlig sygdom bag symptomerne, vil du få taget blodprøver og et  røntgenbillede, og evt. vil din ryg blive  scannet

Behandling af akut lændehold (lumbago)

Hvad kan jeg selv gøre? 

Du skal så vidt muligt holde dig i gang, og bør undgå sengeleje ud over en eller to dage. Nogle vil have glæde af at lægge en ispose (omgivet af håndklæde) på det smertende område, andre lindres ved varmebehandling. Dette kan suppleres med almindelige smertestillende midler.  

 

Lidelsen forsvinder oftest af sig selv i løbet af nogle dage. Er smerterne imidlertid mere vedholdende, kan intensiv optræning ved fysioterapeut eller manuel behandling ved kiropraktor i en del tilfælde hjælpe. Det er meget vigtigt at vende tilbage til sit arbejde så hurtigt, det overhovedet er muligt. I starten eventuelt på deltid og med aflastning. Det er vigtigt med god kontakt til arbejdsgiveren for at sikre et positivt forløb i gensidig forståelse. 

Forfattere