Mangelfuld nedsænkning af testiklerne

Revideret: 13.01.2022

Hvad er Mangelfuld nedsænkning af testiklerne?

Mangelfuld nedsænkning af testikler (retentio testis, kryptorkisme) betegner en tilstand, hvor en eller begge testikler ikke er kommet ned i pungen. Hos drengefostre dannes testiklerne i maven på samme sted, som pigernes æggestokke dannes. I slutningen af fosterlivet vandrer testiklerne fra maven ned i pungen. Denne vandring foregår imidlertid ikke hos alle drengefostre, og hos 3-4 ud af 100 drenge er testiklerne ikke nået ned i pungen ved fødslen.  

Symptomer

Der er ingen symptomer. Tilstanden opdages ofte tilfældigt enten af forældrene selv eller i forbindelse med den almindelige børneundersøgelse hos læge eller sundhedsplejerske.

Hvordan forløber sygdommen?

Hos størstedelen vil testiklerne synke ned i pungen i løbet af de første 3 levemåneder. Ved 1-års-alderen mangler denne nedsænkning hos omkring 1 % (1 ud af 100) af drengebørnene. Hos nogle drenge kan testiklerne på ny blive trukket op fra pungen af de kraftige muskler omkring sædstrengen. Hvis testiklerne ikke kommer ned i pungen, går det ud over dannelsen af sædceller. Hvis man bliver opereret i tide, er der stor chance for, at man får en normal sædproduktion. 

Mænd, der har haft manglende nedsynkning af testiklerne, har en øget risiko for testikelkræft, uanset om de bliver opereret eller ej. 

Hvem får sygdommen?

Mangelfuld nedsænkning af testikler ses ved fødslen hos ca. 4 % af alle nyfødte drengebørn, svarende til 4 ud af 100.  

Hvad er årsagen til mangelfuld nedsænkning af testiklerne?

Årsagen til den mangelfulde nedsænkning er ukendt, men tilstanden ses ofte sammen med andre forstyrrelser i fosterets udvikling.

Undersøgelser ved mangelfuld nedsænkning af testiklerne

Diagnosen stilles ved at føle efter, om begge testikler befinder sig i pungen. Hvis de ikke findes i pungen, kan man foretage en undersøgelse med ultralydsscanning for at bestemme, hvor de er. Ofte er det nødvendigt at supplere med en kikkertundersøgelse (laparoscopi), hvis man ikke kan mærke testiklerne. Desuden kan der være behov for hormon og kromosom undersøgelser. 

 

Drenge med mangelfuld nedsænkning af testiklerne i 6-måneders-alderen bør henvises til vurdering af evt. behandling. 

Specielle forhold hos børn

Pungen danner et ideelt miljø for sæddannelsen. Testikler, der ikke i barnealderen er kommet ned i pungen, vil ikke senere kunne producere sædceller. Hvis man ikke behandler, vil der kunne udvikles sterilitet. Der er desuden en øget risiko for udvikling af testikelkræft, hvis testiklerne ikke kommer ned i pungen. 

Behandling af mangelfuld nedsænkning af testiklerne

Operation 

Hovedbehandlingen er operation for at få testiklerne ned i pungen. Operationen foretages ofte i 6-12-måneders-alderen. Ved operationen er der en lille risiko (5 %, dvs. 5 ud af 100 drenge) for at beskadige testiklen, men der er også en risiko ved at lade den blive. 

 

Medicinsk behandling
Behandling med hormoner skal styres af en børnelæge. Det ideelle tidspunkt for hormonbehandling er omkring 1-års-alderen. Til hormonbehandlingen anvendes humant chorion gonadotropin (hCG, svangerskabshormon) eller gonadotropin-releasing hormone (GnRH). Behandling med hormoner vil få testiklerne på plads hos en fjerdedel af børnene. 

Lægemidler

Humant choriongonadotropin (hCG)

GnRH-agonister mod barnløshed

Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) er et hormon, der dannes i hypothalamus i hjernen, og som regulerer frigivelsen af de to overordnede kønshormoner (gonadotropiner), follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) fra hypofysen. 

Da det naturligt forekommende GnRH meget hurtigt nedbrydes i kroppen, er det ikke anvendeligt som lægemiddel. I stedet er der udviklet syntetiske GnRH-agonister, der virker ligesom det naturlige GnRH, men som kun langsomt nedbrydes i organismen. I løbet af nogle dage hæmmer disse præparater dannelse af FSH og LH og hæmmer dermed æggestokkenes hormondannelse.  


GnRH-agonisterne anvendes ved IVF behandling til at kontrollere/hæmme æggestokkene. GnRH-agonisterne nedbrydes i tarmsystemet og tages derfor som indsprøjtning, depotimplantat eller som næsespray

Forfattere

Jens Søndergaard (Forfatter)