Nafarelin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Nafarelin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Synarela®  Pfizer næsespray, opløsning  200 mikrogram/dosis