Redaktionelle principper på Medicin.dk Borger

Revisionsdato: 23.03.2022

Redaktionelle retningslinjer
Formålet med Medicin.dk Borger er at give en kort, overskuelig beskrivelse af medicin og medicinsk behandling af sygdomme. 

 

Vi bestræber os på, at bruge et sprog, som forstås af personer uden sundhedsfaglig baggrund. Det betyder, at vi i nogle tilfælde vælger at forenkle eller udelade detaljer i informationen på Medicin.dk Borger.  

 

Tekster om medicin 

Beskrivelser af medicin udarbejdes og opdateres løbende af redaktionssekretariatet. Hver 14. dag opdateres informationer om priser og medicinpakninger i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk. 

 

Den øvrige tekst om medicin revideres årligt og i takt med de ændringer, der sker på Medicin.dk Professionel. Da beskrivelserne af medicin på medicin.dk ikke kun udarbejdes efter myndighedsgodkendte dokumenter, men også efter klinisk erfaring, er der ikke altid fuld overensstemmelse mellem medicin.dk og de indlægssedler, der er godkendt af myndighederne.  

 

Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan give anledning til usikkerhed, især ved information i forbindelse med graviditet og amning. Hvis teksten i medicin.dk afviger fra indlægssedlen, vil teksten derfor være tilføjet sætningen: Der er forskel mellem anbefalingerne i medicin.dk og indlægssedlen. På det indsatte link kan man få mere at vide om baggrunden for afvigelserne.  

 

Inormationen på Medicin.dk Professionel oversættes til Medicin.dk Borger - dog undlades information om nedenstående, da det vurderes kun at have relevans for sundhedsprofessionelle: 

  • Dosering af lægemidler, som udelukkende anvendes på sygehuse, håndteres af specialuddannet personale, og hvor dosis udregnes til den enkelte patient (fx cytostatika).
  • Visse bivirkninger, som udelukkende kan ses i blodprøver, ekg eller test, og som ikke umiddelbart kan mærkes af patienten.
  • Særlige advarsler og tilstande, hvor lægemidlet ikke må anvendes, og som udelukkende er møntet på sygehuspersonale.
  • Brug af anden medicin, hvor denne er injektionsvæsker eller infusionsvæsker og udelukkende til brug på sygehuse.
  • Oplysninger til sygehuspersonale om håndtering og opblanding af lægemidler.
  • Ved graviditet og amning er detaljerede oplysninger kun medtaget ved kategorien "Må kun anvendes under visse forudsætninger".
  • Varenumre og pris pr. DDD.
  • Patientsikkerhed i forbindelse med personalets håndtering af medicin.
  • Forgiftning.

 

Ny medicin  

Når et nyt lægemiddel kommer på markedet i Danmark, optages det i Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser" og kommer samtidig på Medicin.dk i en kort version. Efter yderligere 2-4 uger vil teksten være klar i sin fulde længde. 

 

Andre tekster på Medicin.dk Borger 

Redaktionen udvælger hvilke emner, der skal beskrives. Sygdomsbeskrivelser og undersøgelsesmetoder udarbejdes af en række lægefaglige specialister på baggrund af deres kliniske erfaring. Så vidt det er muligt, er det samme forfatter, der skriver om en sygdom til Medicin.dk Professionel og Medicin.dk Borger.  

disse tekster opdateres ca. hvert andet år.  

 

Læs mere om Medicin.dk Borger

Forfattere