Atidarsagene autotemcel

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Atidarsagene autotemcel:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Libmeldy  Orchard Therapeutics Infusionsvæske, dispersion  autologe CD34+celler