Capmatinib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Capmatinib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Tabrecta  Novartis filmovertrukne tabletter  150 mg
filmovertrukne tabletter  200 mg