Amantadin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Amantadin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Dinetrel  2care4 Generics hårde kapsler  100 mg