Voretigen-neparvovec

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Voretigen-neparvovec:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Luxturna®  Novartis konc. og solv. t. inj.væ., opl.