Alfa-1 proteinaseinhibitor, humant

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Alfa-1 proteinaseinhibitor, humant:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Prolastina  Grifols pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  1000 mg
Respreeza  CSL Behring pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  1000 mg