Varicellavirus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Varicellavirus:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Varivax®  MSD pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  1350 PFU/0,5 ml
pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  1350 PFU/0,5 ml
Varizovac  Parallelimporteret pulver og solvens til injektionsvæske, susp.  1350 PFU/0,5 ml