Gemtuzumab ozogamicin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Gemtuzumab ozogamicin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Mylotarg  Pfizer pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  5 mg