Inotuzumab ozogamicin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Inotuzumab ozogamicin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Besponsa  Pfizer pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg