Pertuzumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pertuzumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Perjeta  Roche konc. til infusionsvæske, opl.  420 mg