Vinorelbin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vinorelbin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Navelbine®  Pierre Fabre bløde kapsler  20 mg
bløde kapsler  30 mg
bløde kapsler  80 mg
konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml
Vinorelbin "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml
Vinorelbine "Orifarm"  Orifarm Generics bløde kapsler  20 mg
bløde kapsler  30 mg
bløde kapsler  80 mg