Røde hunde-virus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Røde hunde-virus:
Præparat
M-M-Rvaxpro  MSD