Mæslingevirus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mæslingevirus:
Præparat
M-M-Rvaxpro  MSD