Alfa1-antitrypsin

 

Den sjældne arvelige sygdom alfa1-antitrypsinmangel kan medføre nedbrydning af lungevævet og udvikling af for store lunger (emfysem). Tilførsel af alfa1-antitrypsin kan forsinke nedbrydningen af lungevævet. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Alfa-1 proteinaseinhibitor, humant Prolastina, Grifols
Alfa-1 proteinaseinhibitor, humant Respreeza, CSL Behring
Alfa-1 proteinaseinhibitor, humant Rymphysia, Takeda Pharma