Andre midler, der virker på serotonin-systemet

 

Lægemidlet ligner rent virkningsmæssigt flere andre antidepressiva, men har en særlig regulerende virkning på serotonin-systemet sammen med en hæmmende virkning på serotonintransportøren. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Vortioxetin Brintellix®, Lundbeck