Midler mod amøbedysenteri

 

Metronidazol anvendes hyppigst ved infektioner med bakterier, men virker også mod amøber og andre encellede parasitter ved at binde sig til parasitternes gener (DNA).